Declaraţie comună a participanţilor la “Alba Iulia Business Forum – Oraşe şi regiuni inteligente şi durabile”

Participanţii la ‘Alba Iulia Business Forum – Oraşe şi regiuni inteligente şi durabile’, desfăşurat luni şi marţi, au semnat, la încheierea lucrărilor, o Declaraţie comună prin care îşi manifestă ‘interesul pentru implicarea activă şi participarea tuturor factorilor interesaţi în procesul de implementare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, prin aplicarea principiilor parteneriatului şi transparenţei’.

Semnatarii Declaraţiei de la Alba Iulia au arătat că susţin ‘propunerile Planului de Acţiune al Strategiei care se regăsesc în acţiuni şi exemple de proiecte prioritare menite să promoveze dezvoltarea durabilă, să încurajeze schimburile culturale şi economice şi să sporească interconexiunile şi dialogul între state şi regiuni’.

‘Recunoaştem importanţa realizării de investiţii care să dea consistenţă Strategiei Dunării şi să reprezinte motorul relansării economice a regiunilor şi localităţilor din bazin, prin mobilizarea resurselor şi administrarea mai eficientă a acestora, se arată în Declaraţia participanţilor la forumul de la Alba Iulia, organizat de Ministerul Afacerilor Externe. Dorim transformarea celor trei NU care stau la baza elaborării şi implementării Strategiei – fără noi fonduri, fără noi instituţii, fără un nou cadru legislativ – în trei DA – pentru o mai bună coordonare şi colaborare a statelor riverane, dar şi a regiunilor şi a locuitorilor acestora, pentru administrarea mai eficientă a resurselor angajate şi finanţare inovativă în implementarea proiectelor, pentru o mai mare sinergie între planurile şi programele de dezvoltare existente la nivel local, naţional, macro-regional şi comunitar’, se precizează în Declaraţie.


Cei peste 150 de participanţi au arătat că încurajează dezvoltarea Strategiei într-un instrument eficient şi realist, care să contribuie la implementarea Strategiei Europa 2020 şi la relansarea economică şi financiară europeană, precum şi la dezvoltarea inteligentă, incluzivă şi durabilă a regiunii Dunării, în particular, şi a întregii Europe, în general.


La Alba Iulia Business Forum – “Smart and sustainable cities and regions”, un eveniment organizat de MAE, în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia, Consiliul Judeţean Alba, Institutul World Trade Center şi Fundaţia Steinbeis din Baden-Württemberg, au participat invitaţi din mai multe ţări riverane Dunării. Moderatorii principali ai forumului au fost Viorel Ardeleanu,
coordonator naţional SUERD (Strategia UE pentru Regiunea Dunării), şi Eric Bartha, secretar general – Consiliul Oraşelor şi Regiunilor de Dunăre. La sesiunea plenară desfăşurată marţi a participat şi ministrul de Externe, Teodor Baconschi. Strategia UE pentru Regiunea Dunării s-a născut la iniţiativa României şi Austriei în 2008, printr-o scrisoare comună a miniştrilor de externe ai celor două state membre UE. În iunie 2009, Consiliul European a aprobat iniţiativa privind Strategia Dunării ca pe un proiect european şi a solicitat Comisiei Europene elaborarea unei strategii până la sfârşitul anului 2010. În ianuarie 2010, Comisia Europeană a iniţiat un amplu proces de consultare publică pe tema Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

Strategia UE pentru Regiunea Dunării se referă în principal la 14 ţări, dintre care opt sunt state membre (România, Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Slovenia şi Bulgaria), iar şase sunt ţări din afara UE (Croaţia, Serbia, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Ucraina şi Republica Moldova). Strategia UE pentru Regiunea Dunării reprezintă un model de cooperare regională la nivel european care implementează noul concept de coeziune teritorială inclus în Tratatul de la Lisabona. Planul de acţiune al Strategiei este structurat pe patru axe principale şi 11 domenii prioritare: conectivitatea (transport, energie, cultură-turism), protecţia mediului (calitatea apei, managementul riscurilor, protecţia biodiversităţii), creşterea prosperităţii în regiunea Dunării (educaţie, cercetare şi tehnologia informaţiei, competitivitate, resurse umane) şi buna guvernare (îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, securitate internă). României i-a revenit coordonarea activităţilor aferente următoarelor domenii prioritare: transport (partea de navigabilitate – împreună cu Austria), promovarea culturii şi turismului (împreună cu Bulgaria), managementul riscurilor de mediu (împreună cu Ungaria). AGERPRES