Data limită pentru înscrierea la ediţia din acest an a programului oficial de internship al Guvernului este 7 mai. Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul celei de-a X-a ediţii a programului sunt disponibile 150 de locuri, care oferă oportunitatea de a obţine un internship full time, pe timpul verii.

Candidaţii îşi pot completa profilul şi aplicaţia pe platforma www.internship.gov.ro până la data de 7 mai.

Sunt eligibile pentru a participa la program persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 27 ani; au cetăţenia română; cunosc limba română, scris şi vorbit au capacitate deplină de exerciţiu; cunosc cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională; au cunoştinţe în domeniul IT; nu sunt active pe piaţa muncii; nu au absolvit Programul Oficial de Internship al Guvernului României; îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în fişa de internship a postului pentru care aplică; îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de Legea nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările şi completările ulterioare. AGERPRES