Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a anunţat, pe 15 ianuarie, că a decis suspendarea concursurilor pentru posturile vacante din cadrul ministerului, cu excepţia celor care derulează programe cu finanţare europeană.

„În urma analizei necesităţilor existente la nivelul ministerului şi ţinând cont de faptul că bugetul MDLPA pentru anul 2021 nu a fost încă aprobat, responsabilitatea pe care o avem este aceea de a ne încadra în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul din anul 2020 şi de a respecta prevederile legale referitoare la organizarea concursurilor în perioada de pandemie. În acelaşi timp,

potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, numărul maxim de posturi aprobat prin legea bugetară anuală nu poate fi depăşit şi, deocamdată, nu cunoaştem care va fi numărul maxim de posturi finanţat prin bugetul ministerului. Astfel, am decis suspendarea concursurilor pentru posturile vacante în cauză din cadrul MDLPA, cu excepţia posturilor vacante din Direcţia Generală Programul

Operaţional Regional şi Direcţia Generală Cooperare Teritorială Europeană, structuri care, evident, derulează programe cu finanţare europeană. Subliniez că, în cazul acestor două structuri, cheltuielile cu salariile personalului se rambursează integral din bugetele programelor pe care le gestionează, aşadar, ocuparea posturilor vacante respective nu este de natură a creşte efortul bugetar pentru instituţia noastră”, a precizat Cseke Attila.

În comunicat se reaminteşte că în data de 21 decembrie 2020, la nivelul MDLPA a fost demarată procedura pentru ocuparea a 33 de posturi vacante din cadrul ministerului.

„Posturile scoase la concurs sunt funcţii publice din direcţii de linie, precum Direcţia Generală Programul Operaţional Regional, Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură şi Direcţia Generală Cooperare Teritorială Europeană, dar şi din compartimente suport, precum Serviciul Comunicare şi Direcţia Generală Management Financiar, Resurse Umane şi Administrativ. Organizarea acestui concurs a fost decisă în baza prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020, care stabileşte că, prin derogare de la dispoziţiile Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor generate de pandemia COVID-19 (lege care a suspendat organizarea concursurilor în perioada stării de alertă), se pot desfăşura concursuri pentru ocuparea posturilor din structurile cu sau fără personalitate juridică, care derulează programe cu finanţare din fonduri nerambursabile, europene şi naţionale. Unul dintre principiile sistemului de salarizare prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 îl constituie principiul sustenabilităţii financiare, în aplicarea căruia conducerea instituţiilor publice trebuie să se asigure de respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii”, se arată în comunicat. AGERPRES