Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a lansat un nou proiect ”Corupţia ne priveşte pe toţi” al cărui scop principal este crearea unui model de parteneriat public-privat între instituţii/autorităţi publice locale şi societatea civilă, în vederea prevenirii şi combaterii corupţiei.

”Consider ca fiind deosebit de importantă iniţiativa derulării unui proiect care să vizeze adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi luptă împotriva corupţiei şi care să promoveze în acelaşi timp principiile unei administraţii publice integre. Dorim să creăm un model de parteneriat public-privat între instituţii/autorităţi publice locale şi societatea civilă, în vederea prevenirii şi combaterii corupţiei, prin instituirea unor mecanisme de monitorizare a modului în care se aplică în practică legislaţia şi Strategia Naţională Anticorupţie,” a declarat, vineri, vicepreşedintele ANFP, Andras Szakal.

Proiectul, finanţat de către Uniunea Europeană, face parte din programul ”Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11” şi este derulat de ANFP în parteneriat cu Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă Agenda 21. Proiectul se derulează pe parcursul a 10 luni, în perioada 20 ianuarie – 19 noiembrie 2010 şi vizează formarea a 320 de funcţionari publici, atragerea a 30 de voluntari în demersul propus, elaborarea unui studiu de percepţie a corupţiei, prin chestionarea a 1.200 de cetăţeni, precum şi identificarea, promovarea şi diseminarea de bune practici. AGERPRES