În perioada 17 mai – 2 iunie în municipiul Moinești s-a desfășurat Tabăra  de cercetare, organizată și coordonată de Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, din Olanda. Proiectul  a fost coordonat, că și în anii trecuți, de către prof. Nellie van der Pasch, responsabil activități pentru România.

Echipa care a participat la acest program a desfășurat o activitate de cercetare, descoperire și identificare a nevoilor comunității din Moinești, legate de agricultură, turism, ecologie, stil de viață sănătos. Acest exercițiu de cercetare a avut ca finalitate descoperirea de soluții inovatoare pentru îmbunătățirea stilului de viață al locuitorilor.

Tabăra de anul acesta a beneficiat de implicarea activă a Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău, prin prof. Elena Nichita, Prorector pentru relații naționale și internaționale, precum și de sprijinul permanent al autorităților publice locale din Moinești, prin Primarul Valentin Vieru și specialiști din aparatul de specialitate, precum Mădălina Armeanu, Șef Birou Proiecte. IT. Strategii de dezvoltare și promovare și Viorel Costea, Șef Birou Cultură, Tineret Sport și Mediul de Afaceri.

Datorită contextului sanitar și a restricțiilor de circulație internațională, partenerii olandezi au participat online la activități, dar asta a  constituit o oportunitate pentru studenții români.

Astfel, 9 studenți ai Universității din Bacău au participat la mai mute sesiuni de instruire/învățare organizate de către Universitatea din Olanda, activități legate de bună desfășurare a proiectului precum: structura proiectului, tehnici de realizare a unui interviu, mapare zona alocată, selectare persoane pentru interviu , identificare nevoi și propunere  soluții inovatoare.

Noutatea cercetării din acest an a fost că doar studenții români au fost pe teren și au realizat interviurile, maparea zonei. Interviurile au fost filmate, iar la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu membrii celor 9 echipe din Olanda, au lucrat împreună la proiect, realizând analiză SWOT, identificarea de oportunități și explorarea unor idei inovatoare care ar putea fi transformate în proiecte cu impact pentru comunitatea moineșteană.

Toți studenții Universității din Bacău implicații în proiect, au beneficiat din partea partenerilor olandezi de sprijin financiar pe toată durata desfășurării proiectului, fiind acoperite cheltuielile legate de transport, masă și chiar un stimulent financiar pentru implicare în activitățile desfășurate.

În dată de 02 Iunie 2021, s-a desfășurat online activitatea de prezentare a ideilor de proiecte de către cele 9 echipe fomate din studenții Universității din Olanda și Universitatea din Bacău. În cadrul întâlnirii au fost interacțiuni cu membrii echipei care au avut drept scop clarificarea diferitelor aspecte precum și idei pentru îmbunătățirea sau punerea în valoare a proiectelor.

Ideile prezentate au abordat subiecte precum: oportunități de dezvoltare a turismului în zona, dezvoltarea agriculturii, activități cu caracter social.

Conceptele prezentate în cadrul întâlnirii se vor trasforma în proiecte, astfel că în dată 18 iunie 2021 va fi o nouă întâlnire: târgul inovației,  în cadrul căreia vor fi premiate cele mai bune idei de proiect, iar o parte dintre ele vor fi vor introduse în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Moinești.