Prefectul de Arad, Călin Bibarţ, a solicitat intensificarea controalelor pe legea
care vizează venitul minim garantat şi controale privind încadrarea în grade de
handicap şi acordarea ceritifcatelor aferente. Controalele se desfăşoară în perioada
10 iunie-9 iulie 2010.

Pe venitul minim garantat Prefectura Arad şi Inspectoratul Teritorial de Muncă
au verificat 29 de primării şi au fost aplicate 12 sancţiuni (Fântânele, Chisindia,
Seleuş, Livada, Mişca, Vinga, Ineu, Şicula, Tauţ, Păuliş, Vladimirescu, Olari). În
comuna Fântânele (pentru un număr de 37 familii beneficiare) s-a suspendat plata
ajutorului social. Sancţiunile care se acordă sunt între 500 si 1000 lei.

În ceea ce priveşte campania naţională de control privind încadrarea în grade de
handicap şi acordarea certificatelor aferente, la nivelul judeţului Arad, au fost
verificate 6 unităţi administrativ teritoriale: Vladimirescu, Chisindia, Hălmăgel,
Hălmagiu, Vârfurile şi Gurahonţ. Dintr-un total de 79 persoane verificate au fost
propuse pentru reevaluare 40. La Chisindia din 24 persoane verificate 9 au fost
propuse pentru reevaluare, la Vladimirescu din 16 persoane verificate, 7 au fost
propuse pentru reevaluare, la Hălmăgel din 5 persoane verificate, 4 au fost propuse
pentru reevaluare, la Hălmagiu din 10 persoane verificate, 6 au fost propuse pentru
reevaluare, la Gurahonţ din 16 persoane verificate, 12 au fost propuse pentru
reevaluare şi la Vârfurile din 8 persoane verificate, 2 au fost propuse pentru
reevaluare. Campania se derulează în perioada 10 iunie-9 iulie 2010.