Contractarea unor finanţări pentru măsuri de eficienţă energetică la blocuri – aprobată de CL Sector 4

Consiliul Local sector 4 a aprobat contractarea unor finanţări rambursabile externe de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) de până la 58,2 milioane de euro pentru măsuri de eficienţă energetică la circa 200 de blocuri de locuinţe.

“Se aprobă contractarea directă a unei/unor finanţări rambursabile externe de la Banca Europeană de Investiţii în valoare totală de până la 58.200.000 euro (sau echivalent în lei), în baza garanţiilor proprii, cu o maturitate de până la 22 de ani, din care o perioadă de tragere/graţie de până la 5 ani pentru fiecare tranşă trasă din finanţările rambursabile (împrumuturile) contractate”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.

Potrivit sursei citate, contractarea şi garantarea finanţării/finanţărilor rambursabile se fac pentru finanţarea şi/sau cofinanţarea măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la circa 200 de blocuri de locuinţe din sectorul 4 în perioada Finanţarea rambursabilă externă aprobată prin această hotărâre va fi contractată de sectorul 4 sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanţare) distincte, fără ca valoarea totală a finanţării contractate să depăşească 58.200.000 euro. Valoarea fiecărui împrumut distinct e stabilită la momentul negocierii şi încheierii respectivului contract de finanţare, în conformitate şi cu autorizările primite din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

Garantarea fiecărui contract de finanţare se face cu veniturile bugetului local al Sectorului 4 şi/sau cu o garanţie asupra conturilor (bancare şi/sau de trezorerie).

“Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti a reuşit în anul 2015 finalizarea unui prim program de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe (TRP1 – 117 blocuri) cu finanţare atât de la bugetul local, cât şi cu finanţare externă rambursabilă contractată de la Banca Europeană de Investiţii. Până la finele anului 2019 urmează a se finaliza cel de-al doilea program demarat în 2014 şi derulat în parteneriat cu aceeaşi bancă (TRP2 – aferent unui număr de 170 de locuinţe). Investiţiile se concentrează pe îmbunătăţirea eficienţei energetice a anvelopării clădirii. (…) Având în vedere capabilităţile demonstrate până în prezent, eforturile comune ale primăriei şi ale Băncii Europene de Investiţii, care s-au dovedit esenţiale în implementarea acestor programe, Sectorul 4 îşi propune demararea unui nou program de reabilitare termică (TRP3) pentru un număr de aproximativ 200 de blocuri de locuinţe”, se precizează în expunerea de motive a proiectului.

Totodată, Consiliul Local a adoptat un proiect de hotărâre care prevede că se aprobă contractarea şi garantarea unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 de lei, cu o perioadă de tragere de până la 3 ani, fără perioadă de graţie şi cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani. Se împuterniceşte primarul sectorului 4 să negocieze şi semneze contractul/contractele de împrumut intern. Garantarea împrumutului/împrumuturilor care vizează măsuri de eficienţă energetică pentru circa 20 de blocuri se va face din veniturile bugetului local.

“Având în vedere numărul mare de blocuri de locuinţe din sectorul 4 ce nu au fost reabilitate termic până în prezent, disponibilitatea limitată a fondurilor de la Uniunea Europeană prin POR 2014-2020, solicitarea de finanţare de la Banca Europeană de Investiţii în curs, pentru demararea unui nou program de reabilitare termică şi pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt şi lung, va fi necesară contractarea unei finanţări rambursabile interne în vederea asigurării fluxului de lichidităţi financiare pentru cofinanţarea acestui program”, se arată în expunerea de motive a proiectului. AGERPRES