Contract de finanţare pentru proiectul european privind iluminatul public din Iaşi

Primarul Mihai Chirica a semnat contractul de finanţare al proiectului european privind iluminatul public din municipiul Iaşi, au anunţat autorităţile publice locale.  Valoarea totală a proiectului este de 4,62 milioane de euro, cofinanţarea din partea Iaşiului fiind de peste 436.000 de lei.

Potrivit sursei citate, contractul de finanţare al proiectului european “Reabilitare/modernizare/ extindere, eficientizare reţea de iluminat public în Municipiul Iaşi” a fost primit de la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, iar după semnarea sa de către edilul-şef a fost expediat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.  Finanţarea proiectului se face prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 3: “Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon” –  Prioritatea de Investiţii 3.1: “Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea C: “Iluminatul Public”.

Intervenţiile vor consta în modernizarea tablourilor punctelor de aprindere pentru iluminat şi echiparea lor cu module de telegestiune, realizarea unui sistem de telegestiune, înlocuirea aparatelor de iluminat existente, depăşite din punct de vedere fizic, cu unele performante, de tip LED, echipate cu module de telegestiune şi alese în conformitate cu criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor şi de configuraţia existentă în teren, echiparea stâlpilor de iluminat ai unei străzi din Iaşi cu panouri fotovoltaice, suplimentarea, dacă este cazul, a aparatelor de iluminat în funcţie de criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor şi de configuraţia existentă în teren, înlocuirea şi adaptarea braţelor şi a colierelor de prindere conform calculelor luminotehnice, folosirea stâlpilor existenţi din reţeaua electrică drept suporţi pentru noile aparate de iluminat acolo unde se impune.  Potrivit indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, este vorba despre 4.088 de corpuri de iluminat cu LED, 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, 41 de stâlpi echipaţi cu panouri fotovoltaice, 287 de puncte de aprindere şi de achiziţia unui sistem de telegestiune. AGERPRES