Judetul Constanta a avut finantate in anul 2005-2006, prin programul PHARE – Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local, 11 proiecte ale autoritatilor publice locale in valoare de aproximativ 200 000 de euro.
Scopul proiectului a constat in pregatirea conditiilor pentru functionarea autoritatilor administratiei publice locale in 30 primarii rurale din judetul Constanta, conform cerintelor eficientei economice si a standardelor Uniunii Europene, prin perfectionarea managementului in administratie. In urma derularii proiectului (februarie 2005 – martie 2006) s-au perfectionat 30 primari, 30 secretari de primarie si 30 contabili ai localitatilor participante la cursurile organizate, rezultand cresterea capacitatii manageriale a administratiei publice in mediul rural si implicit dezvoltarea sistemului comunicational dintre administratia publica locala si cetateni. In sase comune pilot (Cobadin, Cogealac, Cumpana, Lumina, Mihail Kogalniceanu si Valu lui Traian) s-au elaborat strategii de dezvoltare economica pe termen mediu si lung si programe de dezvoltare a comunitatii.