Consiliul Local Sector 6 a adoptat un proiect de hotărâre privind contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne de până la 150 de milioane de lei, cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani, pentru continuarea reabilitării termice şi implementarea programului de modernizare a infrastructurii rutiere.

„Prin atragerea de surse noi de până la 150.000.000 lei se va asigura partea de contribuţie proprie a municipalităţii şi continuarea cu succes a programului de reabilitare termică, precum şi implementarea programului de reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră. Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a semnat cu Banca Europeană de Investiţii contracte de finanţare în valoare de 57.695.801,27 euro pentru dezvoltarea programului de reabilitare termică. Tragerile din cadrul acestor contracte au fost autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru perioada 2017 – 2021″, prevede hotărârea.

Actul normativ îl împuterniceşte pe primarul Sectorului 6 să negocieze şi să semneze, în numele şi pe seama autorităţii locale, contractul/contractele de împrumut intern, acordul/acordurile de garantare, precum şi orice alte modificări convenite de părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obţinerea autorizării, încheierea şi punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern.

Din bugetul local al Sectorului 6, după aprobarea şi alocarea sumelor aferente, se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale, a oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de interes local, altor cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul de până la 150 de milioane de lei. AGERPRES