Consiliul Local Sector 5 a adoptat, în şedinţa de pe 19 iulie, un proiect de hotărâre privind contractarea unei finanţări rambursabile interne de până la 200 de milioane de lei pentru reabilitarea termică a 91 de blocuri şi pentru investiţii în trei parcări etajate. Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 10 „împotrivă” şi două abţineri.

„Se aprobă contractarea şi garantarea unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 de lei, cu o perioadă de tragere de până la 4 ani, o perioadă de graţie de până la 4 ani şi cu o maturitate de până la 15 ani”, prevede hotărârea.

Primarul Sectorului 5 este împuternic it să negocieze şi să semneze contractul/contractele de împrumut intern. „Pentru continuarea Programului Local de Creştere a Eficienţei Energetice, precum şi realizarea investiţiilor în parcări este necesară suplimentarea surselor de la bugetul local prin atragerea unei/unor finanţări rambursabile interne. (…) Valoarea estimată de investiţie a obiectivelor mai sus menţionate este de 495.775.875 lei (TVA inclus), astfel este estimat un necesar ce poate fi atras prin contractarea unei/unor împrumuturi rambursabile pentru investiţii în sumă de până la 200.000.000 lei”, prevede referatul de aprobare. AGERPRES