Consiliul Local Sector 4 a aprobat studiul de oportunitate şi de fundamentare privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare printr-un contract estimat la circa 61 milioane de euro, ce va fi atribuit în urma unei proceduri de licitaţie publică.

Potrivit studiului de oportunitate, Consiliul Local va delega colectarea şi transportul pentru deşeuri menajere şi similare, deşeuri din construcţii şi reamenajări, deşeuri periculoase, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri din cadavre de animale şi sortare, prin contract de concesiune de servicii. Contractul de delegare va fi pe o durată de 5 ani.

De asemenea, Consiliul Local a aprobat Strategia de management integrat al deşeurilor la nivelul Sectorului 4 care prevede implementarea instrumentului economic „plăteşte cât arunci” începând din 2020; implementarea unui sistem de colectare pentru asigurarea unei rate totale de capturare a deşeurilor reciclabile colectate separat de 75% în 2025, 80% în 2030, 85% în 2035; creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor reciclabile pe trei fracţii (hârtie şi carton, plastic şi metal şi sticlă), astfel încât să se asigure o rată minimă de capturare de 60% în 2021 şi 76% în 2025; înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar a deşeurilor de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, etc. AGERPRES