Consiliul Local Sector 3 a aprobat, în şedinţa de pe 19 ianuarie, peste 13.533 de burse pentru elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din această zonă administrativ-teritorială în semestrul întâi.

Hotărârea adoptată prevede pentru elevii din ciclul primar: 42 de burse de performanţă de câte 200 de lei lunar; cinci burse de merit de câte 100 de lei pe lună – etape judeţene – olimpiade/concursuri şi competiţii/concursuri cultural artistice; 860 de burse de ajutor social de câte 150 de lei lunar; 11 burse de ajutor social ocazional de câte 150 de lei.

Pentru elevii din ciclul gimnazial sunt stipulate: 38 de burse de performanţă de câte 200 de lei lunar; 954 de burse de merit – media generală 8,50-8,99 – de câte 100 de lei pe lună; 1.469 de burse de merit – media generală 9-9,49 de câte 120 de lei lunar; 3.542 de burse de merit – media generală 9,50 – 10 de câte 140 de lei lunar; două burse de merit – etape judeţene – olimpiade/concursuri şi

competiţii / concursuri cultural artistice media de câte 100 de lei pe lună; 237 de burse de studiu de câte 150 de lei lunar; 842 de burse de ajutor social de câte 150 de lei lunar şi nouă burse de ajutor social educaţional de câte 150 de lei.

Pentru elevii din ciclul liceal sunt prevăzute: 32 de burse de performanţă de câte 400 de lei lunar; 1.192 de burse de merit – media generală 8,50-8,99 – de câte 200 de lei lunar; 1.578 de burse de merit – media generală 9 – 9,49 – de câte 220 de lei pe lună; 793 de burse de merit – media generală 9,50 – 9,99 – de câte 240 de lei lunar; 19 burse de merit – etape judeţene – olimpiade/concursuri şi competiţii / concursuri cultural artistice media de câte 200 de lei pe lună; zece burse de merit de câte 1.000 de lei lunar pentru elevii care au absolvit anul şcolar 2019-2020 cu media generală 10; 451 de burse de studiu de câte 300 de lei pe lună; 1.447 de burse de ajutor social de câte 300 de lei lunar. AGERPRES