Consiliul Local Sector 1 va dezbate, în şedinţa de pe 25 noiembrie, un proiect de hotărâre privind o nouă organigramă a Companiei de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA.

Din totalul de 139 de posturi prevăzute în schema de personal, 64 sunt ocupate în prezent. Noua schemă de personal va cuprinde 82 de posturi, dintre care 17 de conducere şi 65 de execuţie.

Potrivit referatului de aprobare al proiectului, Compania de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA este o societate pe acţiuni înfiinţată în baza hotărârii Consiliului Local nr. 293 din 12 octombrie 2018, membrii fondatori ai societăţii fiind Sectorul 1, prin Consiliul Local şi ADP Sector 1.

Compania are ca activitate principală lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.

Aceasta a fost înfiinţată iniţial cu scopul de a realiza un obiectiv de investiţii – spital în care urmau să fie relocate Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri şi Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu”.

În anul 2019, prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66 din 28 februarie 2019, a fost aprobată organigrama şi statul de funcţii ale Companiei de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA. Astfel, companiei i-au fost aprobate 139 de posturi, dintre care 26 de conducere şi 113 de execuţie.

Prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 209 din 1 martie 2021 au fost stabilite noi obiective ale companiei, structurate în două componente strategice de activitate: investiţii – modernizarea şi consolidarea unor obiective de investiţii aflate în administrarea Consiliului Local/instituţiilor subordonate acestuia; servicii – prestarea de servicii de administrare, întreţinere, facility management şi alte servicii de gospodărire pentru obiective aflate în administrarea Consiliului Local/instituţiilor subordonate acestuia, mai relevă sursa citată. AGERPRES