Consiliul Local Sector 1 a aprobat statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Capitală.

Municipiul Bucureşti şi cele şase sectoare îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul acestei ADI, se arată în statut.

Potrivit hotărârii care a trecut cu 15 voturi pentru, o abţinere şi 9 împotrivă, adoptarea proiectului creează premisele constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop gestionarea integrată a deşeurilor municipale în Capitală, precum şi accesării de fonduri structurale.

Hotărârea a fost adoptată cu un amendament formulat de grupul PNL potrivit căruia terenul care va fi identificat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Capitală pentru realizarea investiţiei constând în staţii de sortare a deşeurilor, instalaţii de digestie anaerobă a deşeurilor biodegradabile, instalaţii de tratare mecano-biologică şi recuperare material, a instalaţiilor pentru compostarea biodeşeurilor, precum şi a instalaţiei pentru gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări, precum şi pentru capacitate de depozitare finală corespunzătoare nu se va afla în raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

În altă ordine de idei, a fost respins proiectul de hotărâre prin care se solicita Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea din administrarea Administraţiei Străzilor în cea a Consiliului Local a bulevardului Ion Mihalache şi a Căii Griviţei, aflate în proprietatea publică a Capitalei, în vederea reabilitării şi modernizării. AGERPRES