Consiliul Local Craiova va asigura anul viitor finanţarea a 11 proiecte europene cu risc de neimplementare

craiova_cons_local.jpgConsiliul Local Craiova a decis în şedinţa de joi alocarea anul viitor de la bugetul local a sumelor necesare pentru finalizarea a 11 proiecte cu finanţare europeană aflate pe lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013, precum şi finalizarea acestora până la 30 iunie 2016.

Printre cele 11 proiecte cu finanţare europeană care nu pot fi finalizate anul acesta, motiv pentru care municipalitatea pierde finanţarea nerambursabilă, se numără: ‘Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional din Craiova’ pentru care valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului până la 30 iunie 2016 este în cuantum de 7,6 milioane lei; ‘Reabilitare Grup Şcolar ICM George Bibescu Craiova ca şcoală de arte şi meserii (valoarea estimată a cheltuielilor este de 785.921,54 lei); ‘Business Center Sud Craiova’ (cheltuieli în valoare estimată de 737.645,00 lei); ‘Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti’ (valoarea estimată a cheltuielilor este de 465.066,00 lei); ‘Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova’ (valoarea estimata a cheltuielilor este de 7,69 milioane lei); ‘Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova’ (valoarea estimată a cheltuielilor este de 62.345,36 lei); ‘Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu’ (valoarea estimată a cheltuielilor este de 40,41 milioane lei); ‘Eficienţa energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului Craiova – EFFECT 20.1’ (valoarea estimată a cheltuielilor este de 5,245 milioane lei); ‘Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova (valoarea estimată este de 24,673 milioane lei).

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat în cadrul şedinţei Consiliului local că sumele necesare finalizării acestor proiecte vor fi cuantificate în mod real şi exact, în funcţie de valoarea lucrărilor realizate şi decontate la data de 31 decembrie 2015, urmând ca aceste sume rezultate să reprezinte valoarea neeligibilă în cadrul proiectelor şi sa fie supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2016.

Conform instrucţiunilor AM POR, toate contractele cuprinse în ‘Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013’ vor putea face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi în vederea asigurării funcţionalităţii din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor). AGERPRES