Consiliul Local Alexandria va preda stadionul Ministerului Dezvoltării Regionale pentru modernizare

Stadionul municipiului Alexandria va fi predat către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii, pentru realizarea unor lucrări de modernizare.

Decizia a fost luată în şedinţa Consiliului Local, în unanimitate, iar în expunerea de motive a hotărârii se prevede că astfel de lucrări erau necesare ţinând cont că “Stadionul Municipal se afla într-o stare tehnică precară, deoarece lucrările de întreţinere şi modernizare ce ar fi fost necesare pe perioada exploatării au fost realizate cu un buget limitat şi nu au vizat întregul imobil”.

Deoarece complexitatea proiectului prevede necesitatea unui suprafeţe extinse pentru realizarea unei parcări VIP, consilierii locali au identificat un imobil alăturat Stadionului Municipal pentru realizarea obiectivului în forma prezentată.

La finalul procesului de reabilitare, noul amplasament va fi constituit din teren de fotbal refăcut, pistă de atletism cu suprafaţă sintetică şi cu cinci culoare regulamentare, tribune cu o capacitate de 6.790 locuri acoperite, spaţii destinate reprezentanţilor mass-media, vestiare moderne, sistem de nocturnă, spaţii de cazare, restaurant şi spaţii de recuperare. AGERPRES