Consiliul Judeţean Timiş se alătură altor 10 parteneri – administraţii publice, universităţi şi societăţi private din România, Portugalia, Italia, Austria şi Belgia, în cadrul unui proiect ce vizează tranziţia spre surse energetice sustenabile, finanţat cu fonduri europene, în cadrul Programului LIFE.

Iniţiativa beneficiază de finanţare europeană, rezultatele propuse adresându-se comunelor, oraşelor şi municipiilor cu o populaţie cuprinsă între 5.000 şi 50.000 de locuitori.

Activităţile proiectului se vor concentra pe stabilirea unei metodologii inovatoare de planificare energetică integrată, bazată pe implicarea tuturor părţilor interesate. Lugoj şi Sânnicolaul Mare vor fi studii de caz pilot, cu posibilitatea de participare şi a altor oraşe/comune din judeţ, care au peste 5.000 de locuitori, în calitatea de oraşe „follower”, care îşi vor manifesta interesul de a participa la activităţi cu sprijinul celor două unităţi administrativ-teritoriale.

Scopul este declanşarea unui proces de planificare trans-sectorială, prin integrarea domeniului energetic cu alte sectoare de dezvoltare, pentru a planifica tranziţia energetică spre surse sustenabile.

Conceptul de proiect vizează derularea de programe de instruire (cursuri, ateliere de lucru, module de e-training, materiale informaţionale, vizite de lucru ale echipelor de cercetare), formare la locul de muncă, elaborarea foii de parcurs şi a planurilor de acţiune, inclusiv priorităţile de implementare.

De asemenea, este vizată elaborarea de planuri/strategii pentru tranziţia energetică, cât şi întărirea colaborării interinstituţionale în domeniu, între diverse departamente / autorităţi publice şi părţi interesate relevante.

Un alt obiectiv important este şi creşterea numărului de investiţii în energie durabilă. AGERPRES