Consiliul Județean Olt a alocat 23 milioane lei pentru proiecte de dezvoltare şi investiţii

Bugetul Consiliului Judeţean Olt, aprobat joi, în şedinţă ordinară, prevede alocări în sumă totală de peste 23 de milioane lei pentru dezvoltare şi investiţii, sumă insuficientă pentru toate obiectivele de investiţii aflate în prezent în implementare.

Cum suma menţionată nu acoperă în totalitate necesarul de finanţare pentru proiectele în derulare, CJ Olt va contracta un credit bancar de peste 50 milioane lei. Printre obiectivele aflate pe lista de investiţii a CJ Olt în 2013 se numără extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, reabilitarea unor drumuri judeţene, a muzeului judeţean, dotări cu echipamente şi aparatură medicală la spitalele din Slatina şi Schitu, reabilitarea Şcolii Profesionale Speciale Balş, crearea unui Centru Terapie Ocupaţională în Drăgăneşti-Olt, amenajarea unor centre de îngrijire pentru copii aflaţi în situaţii de risc în comunele Sârbii Măgura şi Bărăşti, continuarea lucrărilor din proiectul Sistem Integrat de Management al Deşeurilor, finalizarea Bursei de Cereale din Corabia, continuarea programului de împăduriri a terenurilor agricole degradate. Vor mai fi făcute şi studii de fezabilitate pentru a pregăti viitoare proiecte ce ar putea obţine finanţare nerambursabilă din 2014.

Vicepreşedintele CJ Olt, Marius Oprescu, a subliniat că vor primi finanţare, cu prioritate, acele lucrări de investiţii noi sau în derulare, aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.
Bugetul total al Consiliul Judeţean Olt pentru anul 2013 este de 150 milioane lei. Din acestă sumă peste 12 milioane lei sunt destinaţi acoperirii cheltuielilor de întreţinere, reparare şi modernizare a drumurilor judeţene. AGERPRES