Consiliul Judeţean Iaşi caută soluţii pentru a restaura Bojdeuca lui Creangă

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi au anunţat că lucrează la identificarea unei noi surse de finanţare pentru restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea Bojdeucii de pe dealul Ţicăului, în care a locuit scriitorul Ion Creangă.

Având în vedere că lipsa unei documentaţii tehnice complete nu a permis CJ Iaşi depunerea unui proiect de reabilitare şi restaurare a Bojdeucii lui Creangă, pentru moment vom interveni acolo unde sunt urgenţe majore. Am identificat câteva locuri în acoperiş, unde se infiltrează apa, motiv pentru care vom încerca să intervenim imediat”, a declarat vineri Maricel Popa, preşedintele CJ Iaşi, după ce a inspectat Muzeul Ion Creangă.

El a reamintit că instituţia a pregătit pentru depunere un proiect pe Axa prioritară nr. 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de intervenţie 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural cu termen limită de depunere a cererii în vederea accesării finanţării nerambursabile.

Muzeul Ion Creangă a încheiat prin intermediul Consiliului Judeţean un contract de servicii cu firma Aduro Imprex SRL Bucureşti pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice. Valoarea contractului era 206.876 de lei, fără TVA, termenul de prestare a serviciilor fiind de 20 de zile calendaristice. Pe 24 octombrie 2016 cei de la Aduro SRL Bucureşti au predat parţial documentaţia aferentă contractului.

“În urma verificării actelor furnizate de către reprezentanţii CJ Iaşi, s- au indicat unele neconformităţi la documentele depuse, precum şi lipsa unor documente precum studiu de parament – document efectuat pentru reabilitarea monumentelor istorice, studiu de marketing, anexa model de calcul proiecte generatoare de venit – metoda Funding Gap, dovada depunerii documentaţiilor pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, avizul Inspectoratului de Stat în Construcţii, avizul emis de Ministerul Culturii, avizul Comisiei pentru Versanţi din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, lipsa semnăturii expertului pe planşe, cât şi lipsa depunerii documentelor în format electronic. Având în vedere neregulile constatate, CJ a solicitat remedierea situaţiei până pe 2 noiembrie 2016. Şi de data aceasta, prestatorul a predat documentaţia refăcută doar parţial, fiind în continuare identificare nereguli”, a explicat Maricel Popa.

El susţine că lipsa documentaţiei tehnice complete nu a permis Consiliului Judeţean Iaşi scrierea cererii de finanţare şi depunerea acesteia la Agenţia de Dezvoltare Nord-Est, până la data de 25 noiembrie 2016. R

“Documentaţia tehnică transmisă de SC Aduro Impex SRL a fost analizată în repetate rânduri în şedinţele Consiliului Tehnico-Economic (CTE), din cadrul CJ. Membri CTE au constatat că valoarea întregii investiţii, raportate la monumentul istoric, este exagerată, depăşind cu mult 1.000 de euro pe metru pătrat şi au solicitat revizuirea documentaţiei. În aceste condiţii avizul CTE nu a fost emis, drept pentru care nu a mai fost posibilă supunerea proiectului ce viza aprobarea indicatorilor tehnico-economic i spre dezbatere, în cadrul comisiilor Plenului CJ Iaşi”, a declarat Maricel Popa.

Muzeul Ion Creangă din Iaşi, cunoscut şi ca Bojdeuca din Ţicău, este primul muzeu memorial literar din România, el fiind inaugurat la 15 aprilie 1918. Ion Creangă a locuit în bojdeucă începând din vara anului 1872 şi până în 1889, după ce a fost răspopit şi nevoit să părăsească locuinţa din curtea Mănăstirii Golia. Aici, Ion Creangă a scris “Poveştile” şi “Amintirile din copilărie”. În vara şi toamna lui 1876, Mihai Eminescu i-a fost chiriaş lui Creangă. În prezent, clădirea adăposteşte o expoziţie documentară referitoare la viaţa şi opera scriitorului Ion Creangă. AGERPRES