Consiliul Judeţean Cluj a obţinut două premii naţionale în cadrul competiţiei “Inovaţie şi calitate în sectorul public”

cjcluj_premii.jpgConsiliul Judeţean Cluj a obţinut la sfârşitul săptămânii trecute în cadrul Galei de decernare a Premiilor Competiţiei Naţionale “Inovaţie şi calitate în sectorul public”, ediţia a V-a, 2012, organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, două dintre cele trei premii I la nivel naţional corespunzătoare pilonilor: Responsabilitatea şi implicarea instituţională în sprijinul grupurilor sociale vulnerabile, Protejarea şi promovarea patrimoniului naţional în colaborare cu societatea civilă, Implementarea unor mecanisme de comunicare instituţionala în slujba cetăţeanului.

Consiliul Judeţean Cluj a participat la această competiţie a celor mai bune şi inovative proiecte din administraţia publică românească cu aplicaţiile aferente proiectelor “Campionii Clujului” şi “Acasă în Transilvania” în cadrul primilor doi piloni – Responsabilitatea şi implicarea instituţională în sprijinul grupurilor sociale vulnerabile, respectiv Protejarea şi promovarea patrimoniului naţional în colaborare cu societatea civilă.

Performanţa Consiliului Judeţean constă în faptul că, în competiţia finală a celor mai bune proiecte implementate în ultima perioadă de timp şi transmise de autorităţile publice locale din România, a reuşit să obţină două locuri I la nivel naţional din cele trei posibile, în condiţiile în care proiectele depuse au fost evaluate de un comitet independent de experţi şi reprezentanţi ai universităţilor, mass-media şi ONG-urilor de profil a căror obiectivitate nu poate fi pusă sub semnul îndoielii.

Proiectul “Campionii Clujului” a presupus organizarea, în premieră la nivel naţional şi pentru prima dată după anul 1990, a unor competiţii sportive de atletism şi fotbal pentru elevii de gimnaziu, la nivelul întregului judeţ, fiind cooptate absolut toate localităţile, până la cele mai mici dintre ele. Scopul proiectului a fost atât de a încuraja practicarea sportului în rândul tinerilor, la nivel de masă, pentru a dobândi un stil de viaţă sănătos cât şi la nivel de performanţă, oferindu-li-se astfel copiilor şi tinerilor cu aptitudini sportive deosebite şansa de a se realiza prin sport. În cazul acestui proiect au fost apreciate o serie de elemente printre care atitudinea pro-activă şi preventivă a Consiliului Judeţean Cluj care, sesizând o problemă reală şi gravă a societăţii actuale care afectează practic o generaţie întreagă şi o pondere semnificativă a unei categorii a populaţiei, a acţionat şi a iniţiat un proiect menit să contribuie la rezolvarea ei, inclusiv sub aspectul reducerii discriminării la care sunt supuşi în momentul de faţă copiii din mediul rural. Totodată, acest proiect este şi o premieră la nivel naţional, astfel de proiecte nemaifiind derulate în ultimii 20 de ani. Comisia de analiză a apreciat în mod deosebit şi nivelul extrem de redus al costurilor din punctul de vedere al implicării banilor publici precum şi posibilitatea de a fi foarte uşor diseminat şi replicat la nivelul altor judeţe. Datorită interesului pe care l-a generat, programul va continua în anii viitori astfel încât un număr cât mai mare de reprezentanţi ai viitoarelor generaţii adulte să poată beneficia de avantajele lui.

În ceea ce priveşte proiectul “Acasă în Transilvania”, acesta a presupus stabilirea unei relaţii de parteneriat a Consiliului Judeţean cu sectorul privat şi cu cel neguvernamental, reprezentanţii acestora din urmă fiind încurajaţi să “adopte” un obiectiv din parcul Naţional Romulus Vuia şi să suporte costurile de restaurare ale acestuia. În schimb, Consiliul Judeţean s-a angajat să promoveze în toate modurile posibile sprijinul oferit de către societăţile comerciale sau ong-urile respective. În cazul acestui proiect juriul a apreciat modelul de bune-practici iniţiat de Consiliul Judeţean Cluj în ceea ce priveşte colaborarea de succes între sectoarele public, privat şi cel neguvernamental, într-un demers integrat, în scopul rezolvării unei probleme reale a comunităţii. Prin intermediul acestei iniţiative, Consiliul Judeţean Cluj a oferit posibilitatea agenţilor economici care activează în judeţul Cluj de a demonstra responsabilitate socială şi solidaritate cu comunitatea din care provin şi pe ale cărei resurse îşi dezvoltă afacerea. Reacţia pozitivă la acest demers al Consiliul Judeţean Cluj a creat premisele transformării acestui proiect într-unul pilot, care poate fi replicat le nivelul întregii ţări, acest model putând fi uşor preluat şi de către alte administraţii publice locale. Acest fapt a fost posibil şi datorită caracterului inovator care constă în schimbul de roluri, faptul că o instituţie publică s-a transformat dintr-un contribuitor net, un “donator” de fonduri, într-un beneficiar al suportului sectorului privat şi al celui neguvernamental.