Consiliul Judeţean Caraş-Severin a organizat, pe 14 septembrie, o dezbatere publică privind propunerea de elaborare a planului de menţinere a calităţii aerului.

Am parcurs dezbaterea publică a acestui plan de menţinere a calităţii aerului, având, în prezent, condiţiile îndeplinite pentru a supune acest plan Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi a celorlalte organisme prevăzute în lege să îl avizeze, urmând ca apoi să transmitem Consiliului judeţean, în 30 de zile, aprobarea lui. Este un plan ce prevede unele măsuri cu caracter general şi unele cu caracter concret, care vor fi, în următorii cinci ani monitorizate anual, prin rapoarte. În acelaşi timp, menţinem deschisă această listă de măsuri, pentru că este pentru prima oară când această directivă implementează planurile de menţinere a calităţii aerului la nivelul administraţiilor teritoriale judeţene, astfel încât să cuprindem şi acele măsuri care pot veni în interesul şi în beneficiul operatorilor economici privaţi. Aceştia, în ciuda strădaniilor noastre, până acum nu au prezentat nevoia unor asemenea programe şi măsuri pe care să le îndeplinească„, a declarat Victor Naidan, arhitectul şef al judeţului Caraş-Severin.

Potrivit consultantului din cadrul firmei care a elaborat raportul, în baza datelor obţinute de Agenţia de Protecţia Mediului Caraş-Severin, Olimpia Mindaş, analiza situaţiei calităţii aerului, la nivelul judeţului Caraş-Severin, a evidenţiat faptul că în economia generală a emisiilor atmosferice, din punct de vedere al surselor mobile, traficul rutier este, cu siguranţă, principala sursă. Din punct de vedere al surselor de suprafaţă şi a celor staţionare, arderile de la nivelul unităţilor de locuit şi de la nivelul agenţilor economici, a centralelor termice aferente instituţiilor publice, constituie sursele principale de emisie de poluanţi atmosferici.

„Suprafaţa mare împădurită şi lipsa agenţilor economici majori fac ca judeţul Caraş-Severin să se situeze foarte bine din punct de vedere al calităţii aerului, într-un regim relativ bun al încadrării indicatorilor de calitate ce definesc aerul. Nişte măsuri minime pe care administraţia publică şi le propune pentru acest plan conduc la o trecere, la o îmbunătăţire a calităţii aerului, respectiv, la o trecere a încadrării indicatorilor de calitate ce definesc aerul, dintr-un nivel B, care acum caracterizează dioxidul de sulf sau pulberile, într-un regim C, ceea ce înseamnă o calitate foarte bună”, a afirmat Olimpia Midaş.

Pentru această dezbatere, cei interesaţi au putut transmite Consiliului Judeţean comentarii, opinii, dar şi să adreseze întrebări administraţiei judeţene. AGERPRES