Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud încheie anul cu un excedent de aproape 17 milioane lei la bugetul propriu

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud încheie anul 2018 cu un excedent de aproximativ 17 milioane lei la bugetul propriu, potrivit execuţiei bugetare pentru trimestrul IV aprobată miercuri, în cadrul ultimei şedinţe ordinare din acest an.

Totalul încasărilor aferente bugetului propriu al judeţului Bistriţa-Năsăud la această dată este în valoare de peste 296 milioane lei, din care 187,5 milioane lei la secţiunea de funcţionare şi circa 109 milioane lei la secţiunea de dezvoltare.

Veniturile totale au fost realizate în procent de 84% din nivelul prevederilor bugetare anuale, din care veniturile secţiunii de funcţionare – 96%, iar cele ale secţiunii de dezvoltare în procent de 69%.

Veniturile bugetului judeţean au fost realizate în funcţie de încasările din sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi în funcţie de încasările veniturilor de dezvoltare, reprezentând subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, precum şi sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile aferente perioadei 2014-2020, potrivit raportului care face parte din proiectul de hotărâre adoptat de consilierii judeţeni.

Totalul plăţilor aferente bugetului propriu al judeţului Bistriţa-Năsăud, la această dată, sunt în valoare de peste 279 milioane lei, din care circa 171,4 milioane lei la secţiunea de funcţionare şi aproximativ 108 milioane lei la secţiunea de dezvoltare.

Cheltuielile totale au fost realizate în procent de 75% din nivelul prevederilor bugetare anuale, astfel: cheltuielile secţiunii de funcţionare s-au realizat în procent de 87% din prevederile bugetare anuale, asigurându-se nevoile de cheltuieli cu personalul şi cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru această perioadă; cheltuielile secţiunii de dezvoltare s-au realizat în procent de 62%, acestea efectuându-se în funcţie de veniturile încasate şi în funcţie de stadiul de execuţie al obiectivelor de investiţii.

Execuţia bugetară pentru trimestrul IV al anului 2018 a bugetului propriu al judeţului Bistriţa-Năsăud a înregistrat, astfel, un excedent de aproximativ 17 milioane lei, sumă ce reprezintă diferenţa între veniturile totale încasate şi plăţile nete realizate. AGERPRES