Consiliul Judeţean (CJ) Bistriţa-Năsăud a rămas, la sfârşitul anului trecut, cu aproape 68 de milioane de lei necheltuite, din care circa 5,86 milioane de lei sunt aferente bugetului local şi pot fi utilizate pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, potrivit documentaţiei anexate unui proiect de hotărâre ce va fi dezbătut în şedinţa ordinară de joi.

Iniţiativa legislativă supusă atenţiei consilierilor judeţeni prevede utilizarea a peste 5,5 milioane de lei din excedentul anual al bugetului judeţean pentru finanţarea unor obiective de dezvoltare, până la votarea bugetului pe anul în curs.

Potrivit raportului anexat la acest proiect de hotărâre, excedentul bugetar al CJ Bistriţa-Năsăud se ridică la aproximativ 68 de milioane de lei.

„La încheierea exerciţiului financiar pentru anul 2020, judeţul Bistriţa-Năsăud a înregistrat un excedent bugetar în sumă totală de 67.986,62 mii lei. Din excedentul bugetar în sumă totală de 67.986,62 mii lei, suma de 5.861,34 mii lei este aferentă bugetului local şi poate fi utilizată ca sursă de finanţare pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare, iar suma de 62.125,28 mii lei, care provine din sume alocate cu destinaţie, se va utiliza în cursul anului 2021 cu aceeaşi destinaţie pentru care au fost acordate aceste fonduri”, se menţionează în raport.

Din cele 5,5 milioane de lei din excedent pe care CJ intenţionează să le utilizeze cât mai repede, aproape jumătate merge către amenajările exterioare aferente complexului sportiv finanţat prin Compania Naţională de Investiţii, ce se construieşte la periferia municipiului Bistriţa, alţi 850.000 de lei sunt necesari pentru achiziţia unui teren pentru o staţie de tratare mecanico-biologică, iar restul reprezintă documentaţii tehnice pentru diferite obiective.

Suma alocată din excedentul anului 2020 va fi cuprinsă sub forma creditelor bugetare în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul în curs. AGERPRES