Consiliul Judeţean Bihor va avea o strategie de dezvoltare durabilă şi ghiduri pentru UAT-uri, realizate cu fonduri europene

Consiliul Judeţean Bihor va avea o nouă strategie de dezvoltare durabilă, pentru perioada 2021-2027, împreună cu un plan strategic instituţional al judeţului şi ghiduri pentru unităţile administrativ-teritoriale, elaborate într-un proiect cu finanţare europeană, POCA, de 2,65 milioane de lei.

“Datorită faptului că strategia de dezvoltare durabilă a Consiliului Judeţean este programată până în 2020, noi ne-am gândit ca prin acest proiect să elaborăm o altă strategie pentru perioada 2021 – 2027, care va fi în concordanţă cu strategiile europene, ale României, ale Regiunii de Nord-Vest. În plus, deoarece este foarte importantă cooperarea internaţională, ne-am gândit că facem şi ghiduri de cooperare instituţională, respectiv internaţională, precum şi o strategie a judeţului pentru cooperare internaţională”, a declarat managerul de proiect Lucia Pantea, cu ocazia lansării acestui proiect.

Pentru dezvoltare locală, a subliniat Lucia Pantea, echipa de proiect urmează să elaboreze un ghid destinat UAT-urilor, pe care îl vor distribui în oraşe, comune, chiar la primăriile mai mici. “Vom explica foarte clar cum se face o analiză a situaţiei existente, cum se face o programare pentru unde vor să ajungă în patru-cinci ani. De fapt, să zicem aşa, îi învăţăm să viseze. Să viseze pentru viitor. Pentru că întotdeauna ceva  începe cu un vis, pe urmă se face un plan, se pune în aplicare şi astfel se obţin şi rezultate”, a menţionat Lucia Pantea.

Potrivit prezentării acesteia, prin proiect, 120 de funcţionari publici şi personal contractual din aparatul de specialitate şi/sau aleşii locali (preşedinte, vicepreşedinţi, consilieri judeţeni) de la Consiliul Judeţean Bihor vor participa la patru cursuri de specialitate. Proiectul prevede, de asemenea, realizarea unei diagnoze a resurselor hardware şi software existente, cu propunerea unei soluţii informatice optime în scopul accederii populaţiei la servicii online.

Pentru transfer de know-how în domeniul dezvoltării şi cooperării instituţionale se vor organiza patru vizite de studiu, în ţări ale UE şi în România şi două workshop-uri pe temele “Cooperare şi dezvoltare instituţională” şi “Cooperare internaţională şi dezvoltare parteneriate”. Nu în cele din urmă, se vor achiziţiona publicaţii/abonamente la publicaţii, cărţi relevante în format tipărit şi/sau electronic pentru informarea permanentă pe teme de cooperare instituţională şi internaţională.

Proiectul Consiliului Judeţean Bihor se numeşte “Optimizarea procesului decizional şi al planificării strategice şi bugetare la nivelul Consiliului Judeţean Bihor” şi este finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 cu suma totală de 2,65 milioane de lei, contribuţia CJ fiind de 2%. Se derulează timp de 30 de luni, în perioada 16 septembrie 2019 – 28 aprilie 2022. AGERPRES