Serviciul Proiecte cu Finanţări Nerambursabile din cadrul Consiliului Judeţean Bihor a depus cererile de finanţare pentru trei proiecte pe teritoriile sitului Natura 2000 Muntele Şes şi Defileul Crişului Repede şi pe cel al sitului de importanţă comunitară ROSCI0240 Tăşad, proiecte realizate în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).

Potrivit unui comunicat al CJ, primul proiect, „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes”, are o valoare totală de 10.550.517, 35 lei, cu TVA, şi va fi implementat pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale Auşeu şi Şinteu.

Obiectivele acestuia sunt menţinerea şi/sau îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă pentru minim 5 specii şi a minim 2 habitate de interes comunitar pe perioada implementării proiectului şi încă cel puţin cinci ani de la finalizarea lui.

Investiţiile prevăzute sunt: un centru de management, cercetare şi educaţie ecologică în comuna Şinteu, o zonă pentru activităţi antropice în afara sitului pentru conservarea habitatelor şi speciilor, în Auşeu, şi montarea a 25 de panouri de protecţie pentru 5 specii şi 5 habitate.

Cel de-al doilea proiect, „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0240 Tăşad”, are ca obiectiv aducerea sitului într-o stare de conservare favorabilă prin implementarea a 4 măsuri active şi 3 măsuri complementare din Planul de Management.

Investiţiile prevăzute sunt crearea unui sistem funcţional de acces şi vizitare (amenajarea pe o distanţă de 150 m a Peşterii Stracoş, amplasare locuri de odihnă şi foişoare de observare, construire Centru de vizitare/informare şi parcare, amenajare loc popas etc.), amenajarea a 5.000 metri de poteci, amplasarea a 20 de panouri de protecţie a speciilor. Valoarea totală a proiectului este 11.963.713,07 lei, cu TVA, şi va fi implementat în comuna Drăgeşti.

Proiectul „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului”, cel de-al treilea depus, are o valoare totală de 41.760.585,19 lei, cu TVA inclus. Va fi realizat în comunele Vadu Crişului, Şuncuiuş, Bratca şi Dobreşti.

Obiectivele proiectului sunt menţinerea şi/sau îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă pentru minim 10 specii şi minim 5 habitate de interes comunitar pe perioada implementării proiectului şi încă cel puţin cinci ani de la finalizarea lui.

Acesta presupune realizarea a 3 centre de management, cercetare şi educaţie ecologică, amenajarea sau reamenajarea a 5 peşteri, realizarea unei zone de vizitare a biodiversităţii şi reconstruirea ecologică a 5,22 ha de habitat acvatic (Lacul Vida).

Cele trei proiecte vor fi finanţate cu fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM), se menţionează în comunicat. AGERPRES