Confirmarea înfiinţării a 20 de companii municipale, aprobată de CGMB

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, în şedinţa de 31 iulie, cu 29 de voturi ”pentru” şi 16 ”împotrivă”, un număr de 20 de proiecte care prevăd confirmarea înfiinţării companiilor din cadrul Holdingului Municipal.

Proiectele au fost elaborate având în vedere că, pe 22 noiembrie 2018, Curtea de Apel Bucureşti a decis anularea tuturor hotărârilor de înfiinţare a companiilor municipale deoarece au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri şi nu cu votul a două treimi. Ulterior, Codul administrativ a fost modificat, astfel că a devenit posibilă adoptarea unor astfel de hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri.

Reprezentanţii USR au anunţat că vor ataca în instanţă proiectele de hotărâre adoptate miercuri. “USR consideră că un act administrativ nelegal nu poate fi confirmat, aşa că aceste proiecte de hotărâre, prin care se reconfirmă un act administrativ care a fost declarat deja nelegal de instanţă, sunt în continuare nişte proiecte de hotărâre nelegale”, a declarat preşedintele USR Bucureşti, Roxana Wring.

Consilierul municipal Ana Maria Ciceală (USR) a precizat, la rândul său, că hotărârile adoptate în şedinţa de miercuri sunt “nelegale”, iar votul CGMG “legitimează un act nelegal”. “Acele proiecte de hotărâre au fost anulate definitiv de Curtea de Apel Bucureşti şi nu se pot confirma cu un vot pe noul Cod administrativ. Fiindcă trebuie să se aplice pe legea civilă, nu pe cea penală. Numai pe Codul penal se aplică legea mai favorabilă. Dar pe art. 15 din Constituţie nu putem aplica retroactiv actul de voinţă al Consiliului, decât cu aceeaşi majoritate cu care nu au trecut în februarie 2017 înfiinţările celor 20 de companii municipale, adică cu două treimi”, a spus ea.

Şeful Direcţiei Juridice din PMB, Adrian Iordache, a susţinut că prin aceste proiecte nu se reaprobă hotărârile de consiliu, ci se aprobă actele de voinţă prin care au fost înfiinţate companiile municipale. “Răspunsul îl aveţi începând din preambulul hotărârii de Consiliu şi anume art. 57 din Legea 31/1990, coroborat cu art. 58 şi 59 din aceeaşi lege şi coroborat cu încă două articole din Codul civil – 196 şi 197. În ceea ce priveşte Constituţia României, nu o încălcăm, dar aceste articole prevăd următorul lucru: nulitatea, inclusiv absolută, poate fi acoperită până în momentul în care un dosar de instanţă pe nulitatea unei societăţi rămâne în pronunţare în fond. Suntem în procedura regularizării. Hotărârea de Consiliu nu spune că reaprobă hotărârea. Nu. Aprob actul de voinţă prin care am înfiinţat companiile”, a afirmat el.

Este vorba despre companiile municipale: Consolidări SA, Iluminat Public Bucureşti SA, Eco Igienizare Bucureşti SA, Parking Bucureşti SA, Pază şi Securitate Bucureşti SA, Turistica Bucureşti SA, Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti SA, Agrement Bucureşti SA, Imobiliara Bucureşti SA, Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti SA, Managementul Transportului Bucureşti SA, Managementul Traficului Bucureşti SA, Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti SA, Dezvoltare Durabilă Bucureşti SA, Medicala Bucureşti SA, Sport Pentru Toţi Bucureşti SA, Parcuri şi Grădini Bucureşti SA, Publicitate şi Afişaj Bucureşti SA, Tehnologia Informaţiei Bucureşti SA, Cimitire Bucureşti SA. AGERPRES