Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale, organizează, în perioada 14-15 aprilie 2011, la Hotel Minerva din București, Conferinţa de închidere a proiectului ”Realizarea arhitecturii sistemului informațional și a structurii bazei de date economico-financiare ale administrației publice locale – BDAPL”. Acesta este primul dintr-un set de trei proiecte al căror obiectiv final este realizarea la nivelul M.A.I. a unei baze de date cu informații economico-financiare de la nivelul unităților administrativ-teritoriale și de la instituții ale administrației centrale.

Proiectul a asigurat proiectarea arhitecturii sistemului informațional și a structurii bazei de date, precum și elaborarea specificațiilor tehnice ale soluției informatice și de comunicații. Pentru atingerea obiectivului final urmează alte două proiecte: unul pentru implementarea sistemului informatic și a bazei de date, precum și instruirea personalului care va administra şi întreţine sistemul la nivel central, și un altul pentru pregătirea personalului cu atribuţii de culegere şi transmitere a datelor.Necesitatea implementării întregului proiect este motivată de asumarea de către Guvernul României a priorităţilor de creştere a capacităţii administrative, de consolidare a procesului de descentralizare fiscală şi administrativă, de deconcentrare şi descentralizare a serviciilor – arii pe care proiectul propus le sprijină. În acest sens, M.A.I urmărește crearea unui sistem informatic şi a unei baze de date la nivel naţional pentru colectarea, raportarea, analiza şi publicarea datelor financiare, non-financiare şi statistice relevante cu privire la performanţele administraţiei publice locale. Printre datele care vor fi colectate vor fi bugetul general consolidat al unității administrativ-teritoriale, plățile restante, gradul de realizare a veniturilor totale și gradul de autonomie decizională.Modalitatea preferată pentru transmiterea datelor către BDAPL de către unitățile administrativ-teritoriale și celelalte instituții publice este cea în formă automată prin interconectarea directă a sistemelor informatice. Interconectarea poate fi realizată prin servicii web, transmiterea datelor prin email către o căsuță de email de unde sistemul BDAPL preia datele și încărcarea de fișiere în portalul web al BDAPL. Celelalte modalități analizate au fost cea semi-automată, prin transmiterea datelor într-un format agreat (de exemplu fișiere XML, DBF, CSV, Excel), și cea manuală, atunci când datele sunt transmise pe hărtie iar un operator BDAPL le introduce în sistem.


Datele colectate prin intermediul sistemului informatic integrat BDAPL vor fi folosite în luarea deciziilor prin realizarea de analize, statistici și simulări privind performanţele administraţiei publice din România. Baza de date va fi disponibilă pe site-ul M.A.I împreună cu indicatorii realizați. În acest fel, reprezentanții administrației publice centrale și locale vor putea consulta baza de date, iar persoanele interesate vor putea folosi aceste informații pentru a realiza analize și simulări ce vor sta la baza deciziilor care se vor adopta pe viitor în administrația publică locală.Conferinţa marchează sfârşitul seriei de evenimente destinate consultării publice cu privire la stabilirea procesului de proiectare și realizare a sistemului informatic și a bazei de date economico-financiare ale unităților administrației publice locale – BDAPL.În cele două zile de eveniment sunt asteptați 100 de participanţi din administraţia publică centrală şi din administraţia publică locală, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale specialiştilor din administraţia publică locală – Asociaţia Municipiilor din Romania (AMR), Asociaţia Oraşelor din România (AOR), Asociaţia Comunelor din România (ACoR), Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România (ADECJR), Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică (ANIAP) – precum și invitaţi din ţările în care s-au realizat studiile externe și schimbul de experienţă (ex.: Franţa, Marea Britanie, Austria, Olanda, Cehia). Sunt invitați, de asemenea, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mass media.