Centrul de Management al Deşeurilor (CMID) din judeţul Braşov, o investiţie de 60 de milioane de euro, care ar urma să fie realizată în cadrul SMID – Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor – nu va polua în niciun fel şi va crea până la 100 de locuri de muncă, susţine conducerea Consiliului Judeţean Braşov.

„Toate procesele tehnologice se vor desfăşura în spaţii închise, cu ventilaţie. De asemenea, în CMID nu va exista depozitare, nici măcar temporară – deşeurile vor fi depozitate în hală şi introduse imediat în procesul tehnologic. (…) Nu va exista un incinerator, deci nu va exista poluare a aerului, cu noxe, iar apa rezultată nu va polua pânza freatică, nu există riscul ca levigatul să se infiltreze”, a subliniat vicepreşedintele CJ Braşov, Szenner Zoltan.

Conform echipei responsabile cu implementarea proiectului la nivelul administraţiei judeţene Braşov, principala problemă care a rămas de rezolvat este, în continuare, stabilirea amplasamentelor pentru staţiile de transfer, centrele de aport voluntar şi pentru CMID – Centrul de Management Integrat al Deşeurilor.

Deşi, în ce priveşte majoritatea acestor amplasamente, au fost identificate soluţii satisfăcătoare, care corespund cerinţelor legislaţiei europene, conducerea CJ Braşov s-a confruntat în ultima perioadă cu valuri de nemulţumiri din partea populaţiei din municipiul Săcele şi din comuna Prejmer – cele două variante luate în calcul pentru realizarea CMID.

Pentru realizarea CMID este nevoie de aproximativ 15 hectare de teren şi cea mai mare problemă întâmpinată de autoritatea judeţeană a fost legată de faptul că UAT-urile, primăriile, nu dispun de suprafeţele necesare, iar terenurile aflate în proprietate privată identificată sunt fragmentate în suprafeţe mici. În plus, conform cerinţelor legale, CMID trebuie să fie construit la o distanţă semnificativă de localităţi, arii protejate, cursuri de ape şi la maximum 30 de kilometri de municipiul Braşov, terenul fiind uşor accesibil, racordat la utilităţi.

Astfel că locaţia Prejmer pare mai potrivită, fiind agreată şi de consultantul contractat pentru a realiza studiul de fezabilitate şi documentaţia necesară obţinerii finanţării (şi care ar urma să asigure şi asistenţă tehnică pe perioada implementării proiectului) deoarece nu este necesară achiziţia de la mai mulţi proprietari de teren pentru a completa parcela pusă la dispoziţie de administraţia locală. De altfel, cu proprietarul privat al parcelei s-au desfăşurat deja negocieri, fiind semnată deja şi o promisiune de cumpărare.

În continuare se ia, însă, în calcul şi locaţia Săcele, deoarece terenul de aici, identificat de Primărie, ar fi în apropierea depozitului de deşeuri al judeţului, ceea ce reprezintă o cerinţă legislativă, însă are dezavantajul că parcela necesară în completare ar trebui cumpărată de la mai mulţi proprietari, existând, astfel, riscul ca investiţia să nu fie realizată la timp şi de a se pierde, din nou, finanţarea europeană pentru proiect.

Vicepreşedintele CJ Braşov, Tudorică Şerban, a adăugat că, prin realizarea CMID se vor crea 80-100 de locuri de muncă, investiţia urmând să aducă un aport semnificativ la bugetul local al comunei, prin taxe şi impozite.

„Dacă ratăm şi această oportunitate (pentru realizarea SMID) – şi am mai ratat una – va fi un lucru rău în ce priveşte atingerea ţintelor privind reciclarea şi vom plăti, riscăm să intrăm în infringement”, a avertizat Tudorică Şerban.

Pentru a realiza studiul de fezabilitate, consultantul contractat de CJ Braşov – Asocierea SC EPMC Consulting SRL – SC FINTECH ADVISERS SRL – plătit cu 3,4 milioane de lei, trebuie să aibă puse la dispoziţie aceste amplasamente. După aceasta, el are un termen de 45 de zile pentru realizarea studiului de fezabilitate.

În aceste condiţii, termenul cel mai probabil pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) la nivelul judeţului Braşov, un proiect care depăşeşte 100 de milioane de euro, bani care ar putea fi atraşi din fonduri europene, este începutul anului viitor, a menţionat conducerea CJ Braşov.

Demersurile pentru implementarea proiectului SMID au fost demarate în 2016, când s-a adoptat strategia naţională în vederea realizării managementului deşeurilor, vizându-se o finanţare pe fostul ciclu bugetar european.

După ce această oportunitate a fost ratată, Braşovul a rămas unul dintre ultimele patru judeţe ale ţării, alături de Galaţi, Buzău şi Ilfov, în care proiectele SMID sunt, în continuare, în pregătire. AGERPRES