banner_sigle_jiu.jpgProiect Cofinantat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu

Cod proiect: SMIS-CSNR nr. 38765

Data: 12 noiembrie 2015

Administraţia Naţională “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Jiu a fnalizat lucrarile la proiectul: “Aducerea la clasă de importanţă a digurilor de pe râul Jiu, pe sectorul Rovinari – Văleni, judeţul Gorj”, co-finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”, Domeniu major de intervenţie 1 – “Protecţia împotriva inundaţiilor”.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2015.

Lucrările de execuţie au fost finalizate, urmând ca în perioada următoare să fie convocată comisia pentru recepţia la terminarea lucrărilor.

Valoarea totală a proiectului este de 22.999.473 lei cu TVA, din care contribuţia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune este de 16.769.532 lei și 6.229.941 lei contribuţia de la Bugetul de Stat.

Obiectivul general al proiectului a constat în contribuirea la un management sustenabil al inundaţiilor, în cele mai vulnerabile zone, prin implementarea de măsuri preventive.

Lucrările efective ale proiectului au constat în refacerea coronamentului digului, deoarece nu mai fuseseră executate lucrări anterior, prin aducerea sa la cota de proiectare, în vederea asigurării continuităţii liniei de apărare, eliminând pericolul inundării localităţilor Plopşoru şi Sărdăneşti. Digurile au fost supuse reabilitării pe o lungime de 11.760 m.

Au fost realizate următoarelor tipuri de lucrări: Supraînălţare dig existent; Consolidare de mal; Subtraversări, iar ca lucrări anexe: borne kilometrice; bariere.

Supraînălţare dig existent

Supraînălţarea digurilor existente a constat în realizarea umpluturilor în dig, la cota proiectată, după decopertarea stratului vegetal şi pregătirea stratului de fundare. La finalul lucrării digul supraînălţat are lăţimea la coronament de 4,00 m, iar panta taluzului exterior 1:2.0., iar Lungimea totală este de 11.760m,

Consolidare de mal

Malul albiei minore, cu panta de 1:3,5, a fost protejat pe toată lungimea propusă cu un pereu uscat din piatră brută de 30cm grosime, fundat pe o saltea din caroiaj de fascine cu geotextil de 30cm grosime.. Lungimea totală a consolidării este de 400,00 m şi este amplasată pe tronsonul Plopşoru – Văleni, pe malul stâng al râului Jiu.

Subtraversări

Pentru evacuare apelor din incinta creată prin indiguire s-au prevăzut 9 subtraversari prin dig. Pentru împiedicarea pătrunderii apelor mari dinspre râul Jiu în incinta apărată şi pentru scurgerea gravitaţională a apelor meteorice dinspre incintă înspre albia minoră a râului Jiu au fost efectuate un număr total de 9 subtraversari prin dig.

Lucrări anexe

Borne kilometrice – 22 buc – Au fost realizate pentru urmarirea comportarii digului (tasari şi formarea de sei şi denivelari, etc.) de către administratorul fondului fix ce se realizează prin prezentul obiectiv de investiţie.

Bariere – 8 buc. – au rolul de a interzice circulaţia pe coronamentul digului.

Persoana de contact: Camelia Bărbuţu – Responsabil Proiect Publicitate

Adresa e-mail: camelia.barbutu@daj.rowater.ro, telefon: 0748.101.873, fax: 0251.425.124

Comunicatul în format PDF poate fi descărcat aici.