cyber_crime1.jpgCentrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO anunţă atribuirea contractului de Servicii de concepţie, producţie şi difuzare de emisiuni tematice (documentare) în domeniul criminalitatii informatice în cadrul proiectului „Sistemul Naţional de Combatere a Criminalităţii Informatice Cyber Crime”, cod SMIS 37595.

Contractul a fost semnat vineri, 1 noiembrie, cu firma BLOCKBUSTER MEDIA S.R.L. şi are o valoare de 350.000 lei, fără TVA.

Procedura prin care contractul a fost atribuit este cea a cererii de ofertă cu etapă finala de licitaţie electronică, anunţul de atribuire a contractului fiind publicat în SEAP în data de 08.11.2013, cu numărul 174615.

Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de concepţie, producţie şi difuzare de emisiuni tematice (documentare) în domeniul criminalităţii informatice – emisiuni tematice (documentare), editare şi multiplicare DVD-uri şi face referire la activitatea 9 „Campanie de conştientizare cu privire la riscurile criminalităţii informatice şi metodele de combatere a acesteia” din cadrul proiectului „Sistemul Naţional de Combatere a Criminalităţii Informatice Cyber Crime”, cod SMIS 37595.

În cadrul procedurii au depus oferte următorii operatori economici:

1. S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L.

2. S.C. CARTER FILMS S.R.L.

3. S.C. BLOCKBUSTER MEDIA S.R.L.

4. S.C. VIOLET COMMUNICATION S.R.L.

Proiectul „Sistemul naţional de combatere a criminalităţii informatice Cyber Crime” cod SMIS 37595, implementat de Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO, este finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces a managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie – 1.1. Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ.

Proiectul are o valoare actualizată de 7.675.000 lei, din care 6.523.750 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, iar 1.151.250 lei reprezintă contribuţia beneficiarului. Perioada de implementare este de 30 de luni, începând cu data de 27.03.2012.

Persoană de contact:

Robert Zamfir, e-mail: robert.zamfir@cert-ro.eu

telefon 031 6202187, fax 031 6202190

cyber_crime2.jpg

CITIŢI COMUNICATUL AICI