Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene a unui nou Program Regional aferent perioadei de programare 2021-2027 – Programul Regional Sud-Vest Oltenia.
În acest moment, patru Programe Regionale sunt aprobate de Executivul european, după ce săptămâna trecută MIPE a primit aviz pozitiv pentru PR Vest, PR Sud-Muntenia şi PR Nord-Vest.
„Cu fiecare Program Regional aprobat, suntem tot mai aproape de momentul mult aşteptat pentru debirocratizare şi pentru dezvoltarea echilibrată în toate regiunile. Regiunea Sud-Vest Oltenia se confruntă cu un declin demografic constant în ultimii 10 ani, cauzat de scăderea natalităţii şi de creşterea migraţiei şi are mari dificultăţi în reţinerea populaţiei tinere şi a celei calificate. Tocmai de aceea, prin această alocare de 1,2 miliarde de euro, autorităţile locale din cele peste 40 de oraşe şi 200 de comune ale regiunii vor fi direct răspunzătoare de valorificarea avantajelor competitive ale regiunii şi de abordarea blocajelor cheie în sectoare specifice cum sunt educaţia, mobilitatea şi eficienţa energetică”, a declarat ministrul de resort, Marcel Boloş.
Cele opt Programe Regionale aferente perioadei 2021-2027 au fost elaborate în aşa fel încât să fie permis transferul de competenţe administrative şi financiare de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, împreună cu resursele financiare necesare exercitării acestora, se menţionează în comunicat.
Programul Regional Sud-Vest Oltenia, aprobat în data de 14 octombrie, beneficiază de o alocare totală de aproape 1,209 miliarde euro şi susţine, prin priorităţi de finanţare specifice, competitivitatea prin inovare şi întreprinderi dinamice (alocare totală 243,32 milioane euro), digitalizarea în beneficiul cetăţenilor şi al firmelor (alocare totală 34,48 milioane de euro), eficienţa energetică şi infrastructura verde (alocare totală 279,47 milioane de euro), mobilitatea urbană durabilă (alocare totală 115,92 milioane de euro), accesibilitatea şi conectivitatea la nivel regional (alocare totală 174,49 milioane de euro), educaţia modernă şi incluzivă (alocare totală 84,74 milioane euro), precum şi dezvoltarea teritorială sustenabilă (alocare totală 227,71 milioane de euro). Pentru intervenţiile dedicate asistenţei tehnice este prevăzută o alocare financiară totală de 48,82 milioane de euro.
Programul Regional Sud-Vest Oltenia a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare nr. C(2022) 7441/14.10.2022. Decizia a fost emisă cu data de 14 octombrie şi comunicată prin sistemul informatic care asigura interfaţa Comisia Europeană cu România în data de 17 octombrie.
În cadrul fiecărui program regional, problemele şi provocările oraşelor din regiune au fost abordate individual.
În data de 5 octombrie a avut loc evenimentul de semnare a Acordului de Parteneriat între Guvernul României şi Comisia Europeană, documentul strategic care acoperă fondurile Politicii de Coeziune şi cel al Politicii Maritime şi Pescuit pentru perioada de Programare 2021 – 2027.
Astfel, în al treilea exerciţiu financiar prin care statul român va beneficia de fonduri europene, se vor implementa şaisprezece Programe, prin care României îi vor fi alocate peste 31 de miliarde de euro.
Primul Program aprobat de Executivul european din Politica de coeziune 2021-2027 a fost Programul Asistenţă Tehnică, la 23 august, cu o alocare de 0,96 miliarde de euro.
„În continuare, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene are drept obiectiv finalizarea procesului de negociere formală şi aprobare a tuturor programelor aferente perioadei 2021-2027 până la sfârşitul anului în curs”, subliniază sursa citată.
La finele lunii iunie, Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă care completează cadrul legal necesar exercitării de către Agenţiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) a atribuţiilor care derivă din îndeplinirea calităţii de autoritate de management (AM) în domeniul dezvoltării regionale precum şi în domeniul prevenirii, constatării şi sancţionării neregulilor.
Actul normativ are în vedere ca ADR să fie de deplin funcţionale în cel mai scurt timp, pentru a evita eventuale întârzieri în demararea implementării programelor regionale şi, totodată, riscul de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile cu această destinaţie.
Prin soluţiile legislative prevăzute, ordonanţa permite ca deciziile luate de către ADR în procesul de gestionare şi control al programelor regionale să aibă forţă juridică obligatorie pentru solicitanţi, beneficiari sau alte entităţi cu care intră în raporturi juridice în exercitarea funcţiilor. AGERPRES