moinesti_ambasadorii.jpgAsociaţia “Oraşe Energie România” (OER), a lansat un nou concept denumit CLUBUL PRIMARILOR, adresat semnatarilor Convenţiei Primarilor, concept deja implementat cu succes în Europa – Franţa, Germania, Italia, Olanda, Suedia, Polonia, Slovacia, Bulgaria sau Austria. Lansarea Clubului Primarilor s-a realizat în cadrul Conferinţei Anuale OER, la Braşov, pe 15 martie, în prezenţa Semnatarilor Convenţiei Primarilor şi a Structurilor de Suport în România.

“Ideea formării unui Club al Primarilor porneşte de la necesitatea reprezentării nivelului local, cu toată problematica aferentă, în forurile de decizie privind politicile energetice şi finanţarea proiectelor din acest domeniu”, a declarat Camelia Raţă, Director Executiv OER.

Cu această ocazie, Biroul Tehnic al OER care va coordona Clubul Primarilor, a propus alegerea a 3 ambasadori, care să poată reprezenta la nivel naţional şi european o viziune comună, coerentă, precum şi punctul de vedere, contribuţiile şi propunerile Semnatarilor Convenţiei Primarilor din România.

“Ambasadorul Clubului Primarilor din România trebuie să fie un factor de decizie politic (primar, viceprimar) care va reprezenta la nivel european autorităţile locale semnatare. În această calitate, Ambasadorul Convenţiei Primarilor trebuie să cunoască domeniul energiei la nivel local, să fie dispus să participe la şedinţele Consiliului Director al Convenţiei de la Bruxelles şi să fie reprezentant ales al unei municipalităţi semnatare a Convenţiei Primarilor”, declara Camelia Raţă, Director Executiv OER, înaintea lansării acestei iniţiative.

În urma susţinerii candidaturii în faţa Semnatarilor Convenţiei Primarilor, cei trei Ambasadori ai Clubului Primarilor în România au fost aleşi, după cum urmează:

– Ovidiu-Teodor Creţu, Primar al Municipiului Bistriţa;

– Viorel Ilie, Primar al Municipiului Moineşti;

– Gheorghe Ciuhandu, Primar al Municipiului Timişoara.

Cei 3 Ambasadori, alături de George Scripcaru, Primar al Municipiul Braşov şi Preşedinte al Asociaţiei OER, vor reprezenta în forurile naţionale şi europene, imaginea şi viziunea comună a Clubului Primarilor din România.

Pentru stimularea dezvoltării iniţiativei “Convenţia Primarilor” în România, OER face parte deja din consorţiul proiectului “NET-COM” – Activităţi în reţea pentru Convenţia Primarilor, finanţat prin Intelligent Energy Europe, alături de alţi 11 parteneri europeni. În cadrul acestui proiect, pentru a crea şi disemina o viziune comună şi pentru a dezvolta priorităţi similare de acţiune în ceea ce priveşte descentralizarea energetică şi coeziunea teritorială, OER a lansat şi “Platforma Naţională de Dialog a Convenţiei Primarilor din România”.

Asociatia “Oraşe Energie Romania” a fost înfiinţată în anul 1995, ca organizaţie non-guvernamentală, non-profit, a municipiilor şi oraşelor din România, interesate de planificarea energetică. De la acea dată, Asociaţia s-a angajat în partajarea experienţei şi know-how-ului între membrii săi, precum şi în promovarea politicilor locale energetice eficiente, a tehnologiilor, echipamentelor şi a surselor de energie regenerabile în rândul membrilor.

OER reuneşte 31 de municipii,interesate de îmbunătăţirea eficienţei energetice în serviciile publice urbane (încălzire, iluminat public, alimentare cu apă şi gaz, colectarea, depozitarea şi transportul deşeurilor menajere etc.) şi de promovarea surselor de energie regenerabile şi a protecţiei mediului. Începând cu anul 2009, reteaua OER este Structură Suport pentru municipalităţile din România, în ceea ce priveşte “Convenţia Primarilor”.

Comisia Europeană a lansat în anul 2008 iniţiativa “Convenţia Primarilor”, destinată oraşelor şi municipiilor de toate dimensiunile din Europa, cu scopul de a implica autorităţile locale şi cetăţenii în dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii Uniunii Europene în domeniul energiei. Pactul reprezintă angajamentul oraşelor semnatare de a depăşi obiectivele UE de reducere a emisiilor de CO2 prin măsuri de eficienţă energetică, prin acţiuni legate de energia provenită din surse regenerabile şi prin transport curat (nepoluant). Actulamente, “Convenţia Primarilor” reuneşte în jur de 3600 de semnatari de pe teritoriul Europei, din România fiind 63 de semnatari, dintre care 19 sunt membri ai reţelei OER.