Primarul Sectorului 1 din Capitală, Clotilde Armand, spune că nu va mai tolera şantajul „mafiei gunoaielor”, iar dacă Romprest refuză să îşi onoreze obligaţiile contractuale, atunci va intra alt operator, în regim de urgenţă, se arată într-un comunicat al primăriei.

„Dacă această companie lasă din nou gunoiul pe străzi şi refuză să-şi onoreze obligaţiile contractuale din data de 12.02.2020, va intra alt operator în regim de urgenţă. Îi asigur pe toţi locuitorii Sectorului 1 că nu vom mai trece prin situaţia în care am fost luna trecută. Nu voi mai tolera şantajul şi ameninţările Mafiei Gunoaielor. Sectorul 1 plăteşte servicii de salubrizare şi de 10 ori mai scumpe faţă de restul ţării. Primăria Sectorului 1 a fost un partener onest, Primăria Sectorului 1 nu este robinet cu bani pentru offshore-ul lor transpartinic. Cu mine nu le mai merge”, a declarat Clotilde Armand.

Armand a cerut companiei Romprest, prin intermediul unei notificări, să pună la dispoziţie, de urgenţă, toate informaţiile şi datele necesare pentru verificarea cantităţii serviciilor efectiv prestate şi refacerea facturilor fiscale în sensul corelării valorii acestora cu serviciile efectuate.

În notificare se precizează că este necesar să se clarifice faptul că Romprest şi comisia mixtă constituită în conformitate cu HCL 293/15.12.2020 „nu au negociat nicio ofertă”, cu atât mai puţin să ajungă la un acord de voinţă.

De altfel, se notează în document, în urma discuţiilor avute de membrii comisiei şi reprezentanţii Romprest, în data de 25 ianuarie, Romprest a transmis oferta înregistrată sub nr. 395/25.01.2021, care este în analiza personalului din cadrul aparatului de specialitate. „Intenţia noastră era să revenim cu o contraofertă ajustată resurselor bugetare disponibile pentru anul în curs. De asemenea, vă rog să luaţi act că solicitarea noastră a fost de ajustare a Contractului de Delegare la nevoile reale ale Sectorului 1, cu consecinţa reducerii prestaţiilor şi tarifelor pe care le aplicaţi. Mai mult, până la data prezentei, nu aţi venit cu o ofertă de ajustare a Contractului de Delegare, singura propunere a fost aceea de reducere doar temporară a cantităţii prestaţiilor, cu condiţia asumării de către autoritatea contractantă a unor obligaţii exorbitante faţă de ‘concesiile’ făcute de Romprest. În cadrul ofertei dumneavoastă nu regăsim nicio propunere de reducere a tarifelor, deşi tarifele pe care le practicaţi sunt cu mult peste nivelul tarifelor aprobate în alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară”, se specifică în notificare.

Aşadar, spune edilul, suspendarea/limitarea prestării serviciilor până la adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe oferta „negociată'” nu poate fi catalogată decât în registrul unei condiţionări bazate pe premise false.

„Nu am negat niciodată posibilitatea unei negocieri, însă, evident, condiţionată de o conduită marcată de buna-credinţă din partea actorilor implicaţi. Or, nu putem aprecia ca fiind de bună-credinţă o parte care transmite unilateral o ofertă despre care afirmă că a fost negociată şi acceptată, dacă aceste operaţiuni nu au avut loc. Cu atât mai puţin nu poate fi vorba de un refuz de a accepta de către autoritatea contractantă oferta ‘negociată’, de vreme ce această ‘ofertă’ nu a fost niciodată negociată de comisia mixtă sau de conducerea executivă a autorităţii contractante”, explică primarul Sectorului 1.

De asemenea, aceasta reaminteşte Romprest că plata facturilor emise de societate a fost suspendată de instanţa de executare care a apreciat că există indicii privind nelegalitatea executării silite.

„În acest context, vă punem în vedere că acuzaţiile privind eventuale ‘abuzuri’ ca urmare a neplăţii facturilor emise de dvs. sunt lipsite de bază factuală. Conform art. 7.2 lit. a) din Contractul de Delegare, operatorul are obligaţia de a ţine o gestiune separată pentru fiecare operaţiune în parte, pentru a stabili volumul de lucrări. În baza acestei prevederi contractuale, autoritatea contractantă a solicitat operatorului să pună la dispoziţie toate datele GPS pentru a putea determina volumul exact al serviciilor prestate de operator. Deşi autoritatea contractantă a transmis solicitări precise, operatorul a refuzat să pună la dispoziţie toate datele şi informaţiile în vederea verificării cantităţii serviciilor efectiv prestate. Mai mult, operatorului i s-a solicitat să refacă facturile pentru a reflecta neregulile constatate prin rapoartele întocmite de Poliţia Locală Sector 1″, explică Clotilde Armand.

Cu toate acestea, se spune în notificare, Romprest a refuzat sistematic să refacă facturile fiscale, consecinţa fiind aceea a suspendării plăţilor.

În document se mai notează că art. 8.1 lit. a) din acelaşi contract prevede că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat, cu obligaţia corelativă a operatorului de furniza toate informaţiile solicitate de autoritatea contractantă, iar neexecutarea acestei obligaţii este sancţionată cu aplicarea penalităţilor prevăzute de art. 11.1 din Contractul de Delegare.

„Nu negăm dreptul operatorului de a proceda după intima sa convingere fie la suspendarea prestaţiilor, fie la limitarea acestora, însă îl roagă să aibă în vedere trei aspecte esenţiale: pe de o parte, suspendarea/limitarea nu poate afecta colectarea gunoiului menajer şi a celui municipal (art. 7.1 lit. g), teza a II-a din Contractul de Delegare); neplata facturilor este determinată de refuzul de a pune la dispoziţie datele GPS şi informaţiile necesare pentru a putea verifica facturile din perspectiva cantităţii prestaţiilor efectiv realizate; executarea obligaţiei de plată a fost dispusă de instanţa de executare care a apreciat, prima facie, că executarea silită este, aparent, abuzivă”, se precizează în notificare.

În concluzie, Primăria Sectorului 1 solicită companiei de salubritate să pună la dispoziţie, „de urgenţă”, toate informaţiile şi datele necesare pentru verificarea cantităţii serviciilor efectiv prestate, să refacă facturile fiscale în sensul corelării valorii acestora cu serviciile efectiv prestate şi să comunice programul de colectare a deşeurilor pentru a putea prelua executarea serviciului începând cu data de 11 februarie, cu respectarea principiului protecţiei utilizatorilor prevăzut de art. 7 alin. (1) lit.e) din Legea 101/2006.

În încheiere, primarul reaminteşte prevederile art. 11.3 din Contractul de Delegare care dă dreptul autorităţii contractante să procedeze la rezilierea Contractului în cazul în care operatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, una din aceste obligaţii constând în asigurarea prestării serviciului în regim de continuitate, la standarde înalte de calitate, în schimbul unei remuneraţii corecte a operatorului.

Romprest a notificat Consiliul Local al Sectorului 1 că ar putea limita temporar serviciul de salubrizare din 11 februarie, menţionând că autoritatea contractantă încalcă obligaţiile contractuale care îi revin. AGERPRES