Consiliul Local Sector 6 a aprobat, pe 24 noiembrie, un proiect de peste 44 de milioane de lei, inclusiv TVA, privind dotarea elevilor cu dispozitive de tipul tabletelor pentru asigurarea accesului la lecţiile online, precum şi cheltuielile legate de acesta, în vederea finanţării din fonduri europene.

„Se aprobă proiectul ‘Dotarea unităţilor de învăţământ din Sectorul 6 pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de învăţământ în mediul online’ şi a cheltuielilor legate de pr oiect, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Competitivitate”, prevede hotărârea.

Potrivit acesteia, valoarea totală a proiectului este de 44.362.280,26 de lei cu TVA, din care valoare totală eligibilă 44.357.280,26 de lei şi valoare totală neeligibilă de 5.000 de lei.

Hotărârea prevede că se aprobă susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului în sumă de 887.145,61 de lei şi a integralităţii cheltuielilor neeligibile.

Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale„, stipulează documentul.

Conform raportului de specialitate, „principalele măsuri constau în dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare, precum şi a altor echipamente/ dispozitive electronice”, astfel încât orele să se poată desfăşura online. AGERPRES