Consiliul Judeţean Prahova va contracta un împrumut în valoare de 25 de milioane de lei pentru a finaliza proiectul de înfiinţare a reţelei de gaze pe Valea Slănicului.

Astfel, consilierii judeţeni au aprobat, într-o şedinţă extraordinară, un proiect privind contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 25.000.000 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.

„Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru ‘Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în judeţul Prahova – comunele Cocorăştii Mislii, Vâlcăneşti, Cosminele, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, Ştefeşti, Bertea şi oraşul Slănic’ pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului”, se arată într-un articol al proiectului.

În referatul de aprobare se precizează că proiectul privind înfiinţarea reţelei de gaze în localităţile respective a obţinut finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, contractul de finanţare fiind semnat în vara anului 2022.

„Caracterul de urgenţă al prezentului proiect de hotărâre este dat de necesitatea finalizării proiectelor din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine până la data de 31.12.2023 coroborat cu prevederile art. 4 din Ordinului 4750/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2023″, menţionează sursa citată.

Proiectul în valoare de 35 de milioane de euro are ca obiectiv înfiinţarea unei reţele inteligente de distribuţie a gazelor naturale în comunele Cocorăştii Mislii, Vâlcăneşti, Cosminele, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, Ştefeşti, Bertea şi în oraşul Slănic.

Prin intermediul acestei investiţii, se are în vedere racordarea a 8.159 de gospodării şi instituţii publice din cele 13.468 identificate în oraşul Slănic şi comunele menţionate. AGERPRES