Consiliul Judeţean (CJ) Mureş a decis oprirea finanţării evenimentelor culturale şi sportive la care instituţia este parteneră, pentru acoperirea cheltuielilor generate de epidemia de coronavirus.

„Ca urmare a nevoilor financiare generate de epidemia COVID-19, consilierii judeţeni au decis astăzi oprirea finanţării evenimentelor culturale (festivaluri) şi sportive (competiţii) organizate în parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş. De asemenea, s-a decis anularea concursului de proiecte pentru finanţări nerambursabile pentru domeniile culte, cultură, sport şi activităţi de tineret. Sumele vor fi direcţionate în funcţie de necesităţile situaţiei actuale. Organizaţiile nonguvernamentale care asigură servicii sociale vor putea accesa finanţări nerambursabile în cuantum de 800.000 lei”, a anunţat CJ Mureş.

Potrivit comunicatului, CJ Mureş a promovat în parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Mureş şi Asociaţia Solidaris un program de interes judeţean intitulat „Solidaris”, care se adresează persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, afectate de restricţionarea circulaţiei pe perioada stării de urgenţă, fără susţinători sau altă formă de ajutor (vârstnici, persoane cu dizabilităţi, aflate în izolare/autoizolare la domiciliu etc.).

„În baza acestui parteneriat, Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Mureş, Asociaţia Solidaris, în nume propriu şi în calitate de mandant al mai multor organizaţii neguvernamentale din judeţul Mureş, care oferă servicii de asistenţă socială – respectiv Asociaţia HIFA, Asociaţia Caritas – Asistenţa Socială Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia, Serviciul de Ajutor Maltez din România, prin angajaţii proprii şi voluntari, vor asigura efectuarea cumpărăturilor cu produse alimentare şi/sau produse igienico-sanitare ori medicamentele necesare, utilizând infrastructura materială de care dispun (mijloace de transport, echipamente etc.). Consiliul Judeţean Mureş va asigura resursele financiare pentru unele categorii de cheltuieli necesare personalului ONG-urilor implicate în acţiunile de sprijin, spre exemplu echipamentele de protecţie pentru voluntari, pachetele cu produse alimentare şi produse igienico-sanitare care vor fi distribuite exclusiv de Crucea Roşie – Filiala Mureş”, precizează CJ Mureş. Finanţarea acordată de Consiliul Judeţean este de aproximativ 330.000 de lei. AGERPRES