CJ Maramureş a aprobat finanţarea a patru proiecte din bugetul pe 2018

Consiliul Judeţean Maramureş a aprobat finanţarea patru proiecte care vizează lucrări de interes comunitar şi ghidul pentru cultură, dar şi cel de tineret. Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, a explicat consilierilor judeţeni că cele patru proiecte propuse spre vot fac parte din programul avansat de instituţie pe anul 2018.

Primul proiect votat a vizat aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureş la o serie de acţiuni finanţate din rezerva bugetară, respectiv alocarea sumei de 500.000 de lei pentru primăria comunei Fărcaşa, ca sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor în regim de urgenţă în vederea limitării extinderii alunecărilor de teren care pun în pericol DC 92, reţeaua de alimentare cu apă şi energie electrică din vecinătatea viitorului depozit ecologic judeţean.

Un alt proiect a vizat repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018, fiind acordată suma de 500.000 de lei comunei Fărcaşa.

De asemenea, a fost aprobată finanţarea cu suma de 530.000 de lei a unui număr de 121 de proiecte eligibile depuse de cele 81 de asociaţii şi fundaţii pe Ghidul de cultură.

Totodată, ultimul proiect de hotărâre a privit aprobarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul tineretului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2018, unde s-a alocat suma de 340.000 de lei pentru 25 de asociaţii, fundaţii sau centre de tineret, din totalul de 39 care au depus proiect pe acest ghid de finanţare. AGERPRES