CJ Iaşi a semnat contractul pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare a Filarmonicii Moldova

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, a semnat, pe 31 iulie, contractul privind proiectarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Filarmonicii Moldova.

Contractul, în valoare de 148.000 lei, prevede servicii de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu numerele cadastrale 161496 şi 161497 situate în Iaşi, str. Cuza Vodă, nr. 29, în care îşi desfăşoară activitatea Filarmonica Moldova Iaşi”. Contractul a fost semnat de preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi şi firma SC. Mihul SRL, câştigătoarea licitaţiei.

Potrivit contractului, firma va efectua expertiza tehnică, studiul topografic, studiul geotehnic studiul componentelor artistice, studiul istoric al clădirii, studiul de acustică. Tot în sarcina sa intră documentaţiile suport necesare obţinerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism şi documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii. Durata prestării serviciilor de proiectare este de 4 luni.

“Putem spune acum, că, după mulţi ani în care s-a lovit de nepăsare sau de diverse amânări, Filarmonica va fi în sfârşit reabilitată şi modernizată. Vrem să redăm această clădire spectatorilor, iubitorilor muzicii. Să nu uităm că aici, primele acorduri s-au auzit sub bagheta lui George Enescu. Suntem conştienţi că sumele pentru refacere şi reabilitare vor fi mari, dar banii sunt deja prevăzuţi în buget. Ne-am bucura dacă, faţă de termenul prevăzut de noi, această clădire va putea fi redată circuitului artistic mai repede, astfel încât, să ne putem bucura de spectacolele Filarmonicii ieşene la ea acasă şi nu în gazdă, aşa cum se întâmplă de câţiva ani buni încoace”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean, Maricel Popa.

Consiliul judeţean Iaşi a planificat finalizarea proiectului care prevede reabilitarea celor două imobile până cel mai târziu, la sfârşitul anului 2022, valoarea estimată a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Filarmonicii fiind de peste şase milioane de euro.

Filarmonica este una dintre instituţiile reprezentative din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, o instituţie cu activitate artistică permanentă, ce a avut concertul inaugural la 9 octombrie 1942 sub bagheta muzicianului George Enescu.

Din anul 1957 activitatea Filarmonicii Iaşi se desfăşoară în extensia vechii Case Alecu Balş.

Întregul ansamblu din care fac parte Casa Alecu Balş şi Notre Dame de Sion este este înscris în lista monumentelor istorice din 2015, cu denumirea Filarmonica Moldova. În 2018, ansamblul a fost preluat de la Episcopia Romano-Catolică şi dat în administrarea judeţului Iaşi pentru o perioadă de 22 de ani, în vederea reabilitării, sub rezerva începerii lucrărilor în maxim doi ani. Cele două imobile transferate în administrarea Consiliului Judeţean au o suprafaţă de 1.327 de metri pătraţi şi respectiv 375 de metri pătraţi. În prezent, acestea se află într-o avansată stare de degradare. Din această cauză artiştii susţin concerte în diferite locaţii din oraş.

“Vom reda culturii ieşene o suprafaţă de 3.200 de metri pătraţi, cu toate facilităţile pentru o sală de concerte din secolul XXI. Se va face un studiu acustic amănunţit, atât pentru situaţia actuală cât şi pentru faza de proiectare şi execuţie. Suntem convinşi că vom face un lucru cu adevărat profesionist pentru un edificiu atât de important pentru cultura naţională”, a spus în timpul semnării contractului, inginerul Valentin Mihul, reprezentantul proiectantului. AGERPRES