Consiliul Judeţean Harghita invită la parteneriat şcolile şi administraţiile publice din judeţ pentru realizarea unui proiect amplu de digitalizare a educaţiei, finanţat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Potrivit unui comunicat transmis presei, din iniţiativa Consiliului Judeţean Harghita a fost constituit, în anul 2020, Grupul de lucru pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea învăţământului digital în judeţul Harghita, format din reprezentanţi ai instituţiilor publice din domeniul educaţiei şi din specialişti externi.

Scopul acestui grup „este de a identifica şi valorifica resurselor financiare în vederea creşterii gradului de digitalizare a unităţilor de învăţământ, pornind de la mediul preşcolar, prin dotarea cu echipament, profesionalizarea cadrelor didactice şi creşterea accesului la internet, asigurând egalitatea de şanse şi incluziunea socială a elevilor”.

În acest context, a fost elaborat un „Plan de acţiune privind educaţia digitală – DigiEdu2030”, iar în cursul zilei de joi, Grupul de lucru al Consiliului Judeţean s-a reunit într-o şedinţă de lucru şi a lansat un apel la parteneriat către unităţile administrativ teritoriale din judeţ, instituţiile de învăţământ, Inspectoratul şcolar, pentru valorificarea oportunităţilor de finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în vederea creşterii gradului de digitalizare.

„Valorificarea oportunităţilor de finanţare stă în mâinile noastre. Împreună putem să accesăm resursele financiare oferite prin PNRR prin care să contribuim la digitalizarea eficientă a instituţiilor de învăţământ din judeţ. De aceea este esenţială implicarea tuturor factorilor de decizie de la nivel local, şi noi, echipa de la consiliul judeţean, le propunem un parteneriat în acest sens. Planul de acţiune a fost elaborat şi un parteneriat este calea cea mai sigură pentru atingerea obiectivului comun: accesul la educaţie al tinerilor şi incluziunea lor socială. Tinerii mai bine pregătiţi şi cu competenţe digitale dezvoltate sunt fundamentul unei comunităţi competitive”, a declarat Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

De altfel, într-o postare pe pagina de Facebook, Borboly invită liderii unităţilor administrative teritoriale, directorii instituţiilor de învăţământ şi cadrele didactice din judeţ să se asocieze pentru a atrage resursele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în vederea digitalizării instituţiilor şcolare din judeţ.

În comunicatul menţionat se mai arată că, în cadrul PNRR, a fost lansat apelul de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe”.

Beneficiarii apelului de proiecte lansat de Ministerul Educaţiei sunt toate tipurile de unităţi administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii şi judeţe), iar bunurile şi echipamentele achiziţionate prin viitoarele proiecte de către solicitanţii eligibili vor fi oferite spre folosinţă gratuită beneficiarilor finali ai investiţiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activităţi didactice, sportive şi extraşcolare, mai arată sursa citată. AGERPRES