Consiliul Judeţean Dâmboviţa vrea să contracteze o finanţare rambursabilă de
30 milioane de lei pentru susţinerea unui proiect de modernizare a
infrastructurii parcului industrial Moreni, cofinanţat cu fonduri europene,
prin Programul Operaţional Regional (POR).

Instituţia a anunţat că operaţiunea vizează susţinerea unui proiect în
derulare denumit „Lucrări de modernizare a infrastructurii la SC Moreni Parc
Industrial”, firmă controlată de CJ Dâmboviţa.

Conform datelor publicate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului, coordonatorul Programului Operaţional Regional, CJ Dâmboviţa a
încheiat un contract pentru modernizarea infrastructurii parcului. Proiectul
este finanţat prin axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 4.1.
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanţă regională şi locală”, şi are o valoare totală de 50,4 milioane de
lei.

Din totalul investiţiei, fondurile europene acoperă 15,5 milioane
lei, suma de 2,3 milioane lei este asigurată de la bugetul de stat, iar
beneficiarul are o contribuţie proprie de 17,8 milioane lei, la care se
adaugă 14,6 milioane lei, reprezentând cheltuieli neeligibile. CJ Dâmboviţa
vrea să contracteze finanţarea rambursabilă de 30 milioane lei pe o perioadă
de 15 ani, cu un interval de graţie de 3 ani.

Valoarea estimată a contractului, finanţat din bugetul propriu al CJ
Dâmboviţa, este de 52,9 milioane lei, fără TVA. Contractul va fi atribuit
prin negociere accelerată, pentru preţul cel mai scăzut. Termenul limită
pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 30 iulie.
MEDIAFAX