cj cluj.jpgConsiliul Judeţean Cluj a primit, pe 3 septembrie, adresa oficială prin care asocierea formată din SC Kiat Group Construct SRL, SC Tehnic Asist SRL şi SC Damar SRL îşi precizează poziţia oficială referitoare la derularea în continuare a Acordului cadru nr. 39/11939 din 11.08.2011 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj, pentru perioada 2011-2013, Loturile 1,2,3,4 şi 5 şi a celor cinci contracte subsecvente.

Deşi în cuprinsul adresei asocierea condusă de SC Kiat SA îşi exprimă dorinţa clarificării problemelor de natură tehnică, în vederea deblocării contractului, şi respinge ideea rezilierii pe cale amiabilă a contractului, din răspunsul formulat şi transmis Consiliului Judeţean rezultă în mod implicit refuzul de a pune în executare contractul în forma stabilită prin documentaţia de atribuire şi semnată fără obiecţii de ambele părţi contractante.

În acest sens, având în vedere inclusiv concluziile raportului Comisiei constituite prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 281/ 19.07.2012 în vederea analizării executării Acordului – Cadru de Lucrări nr. 39/11939/11.08.2011, precum şi a contractelor subsecvente de proiectare şi execuţie de lucrări, care propun rezilierea acordului cadru şi a contractelor subsecvente, preşedintele CJ Cluj, Horea Uioreanu, va supune aprobării deliberativului judeţean, în proxima şedinţă, rezilierea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente încheiate cu asocierea condusă de SC Kiat Group Construct SA.

„Refuzul tacit al asocierii conduse de societatea Kiat de a pune în executare acordul-cadru şi contractele subsecvente încheiate în vederea modernizării şi reabilitării drumurilor judeţene din judeţ ne pune practic în situaţia de a nu avea de ales. Neavând cum să acceptăm, cu respectarea legii, o altă soluţie decât cea licitată, pe deplin acceptată şi necontestată de această asociere, suntem nevoiţi să începem demersurile legale în vederea rezilierii contractului, sens în care voi cere aprobarea Consiliului Judeţean, în şedinţa următoare” a declarat Horea Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.