Consiliul Judeţean Bihor a anunţat câştigătorul licitaţiei organizate pentru construirea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic, în care se vor desfăşura activităţi de cercetare şi transfer tehnologic al rezultatelor cercetării cu scopul de a le valorifica în activităţi economice.

Potrivit unui comunicat al CJ Bihor, oferta depusă de asocierea formată din firmele S.C. Construcţii Erbaşu S.A. şi S.C. Abed Nego Com a fost declarată câştigătoare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la Parcul Ştiinţific şi Tehnologic Bihor.

Valoarea ofertei este de 18.440.830,13 lei, fără TVA, contractul realizându-se în două etape.

În prima etapă, într-un termen de şase luni, va fi elaborat proiectul tehnic, iar cea de-a doua etapă este dedicată lucrărilor efective. Construcţia va fi finalizată într-un termen de 18 luni, finanţarea fiind asigurată din fonduri europene.

Obiectivul general al investiţiei „Înfiinţare Parc Ştiinţific şi Tehnologic Bihor”, str.Ceyrat, nr.4, Oradea, este crearea unei infrastructuri de inovare şi transfer tehnologic în judeţul Bihor în scopul sprijinirii dezvoltării economice.

Proiectul presupune construirea clădirii multifuncţionale cu regim de înălţime P+2E, în suprafaţă desfăşurată de 5.417,78 metri pătraţi, dotarea cu mobilier şi echipamente de cercetare specifice laboratoarelor propuse, precum şi amenajarea unei parcări de 63 de locuri de parcare autoturisme, dintre care două destinate persoanelor cu handicap locomotor şi instalarea unui rastel de biciclete.

Înfiinţarea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic se face în scopul utilizării rezultatelor activităţii de cercetare şi aplicării tehnologiilor avansate în economie şi în scopul creşterii participării instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi a unităţilor de cercetare-dezvoltare la procesul de dezvoltare economico-socială prin ştiinţă şi tehnologie.

Proiectul Parcului Ştiinţific şi Tehnologic este realizat de Judeţul Bihor – lider de parteneriat, responsabil pentru implementarea proiectului şi pentru realizarea activităţilor de construire a parcului, împreună cu Universitatea din Oradea şi Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea, parteneri. AGERPRES