Cinematografele trec la autoritatile locale

Aproximativ 70 de cinematografe vor trece din administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor (RADEF) “Romaniafilm” in subordinea administratiei locale, a anuntat ministrul Culturii si Cultelor, Adrian Iorgulescu.
Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta potrivit careia salile si gradinile de spectacol cinematografic, impreuna cu terenurile aferente acestora, pot fi transmise din domeniul privat al statului si administrarea RADEF in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si administrarea autoritatilor publice locale pana la 30 aprilie 2008. Autoritatile locale vor avea obligatia pastrarii obiectului de activitate pentru aceste cinematografe. Termenul stabilit prin Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, era 20 iunie 2007.

Cinematografele transferate catre autoritatile locale trebuie sa-si mentina, conform clauzei, destinatia cel putin zece ani, cu pastrarea angajatilor, a precizat Adrian Iorgulescu.

Potrivit ministrului Culturii, trecerea in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale sau judetene permite utilizarea cinematografelor si ca sedii ale unor institutii de spectacole si concerte, asezaminte culturale si desigur pentru proiectii de filme.

MCC va putea continua, impreuna cu RADEF, programul de reabilitare a vietii culturale a colectivitatilor locale, in contextul in care in mediul urban isi desfasoara activitatea mai mult de jumatate din populatia tarii. Ca urmare, prin forta imprejurarilor, in unele orase, locuitorii beneficiaza de mijloace si posibilitati extrem de reduse privind accesul la cultura.

De asemenea, lipsa de mijloace financiare a determinat ca numeroase asezaminte culturale sa nu isi mai poata desfasura activitatea, deoarece sediile acestora si-au schimbat destinatia ori s-au degradat in asemenea masura incat sunt total inadecvate activitatilor culturale.

Intr-o prima faza, vor fi transferate catre autoritatile locale circa 70 de spatii cinematografice solicitate, din totalul de 317 sali si gradini de spectacol cinematografic proprietate privata a statului si administrate de RADEF.

Actul normativ adoptat de Guvern stabileste ca RADEF se reorganizeaza in societate comerciala pe actiuni, printr-o hotarare a Guvernului, care va fi promovata la initiativa MCC. Patrimoniul noii societati comerciale pe actiuni va fi constituit prin preluarea patrimoniului RADEF, inclusiv a bunurilor proprietate privata a statului, aflate in administrarea regiei.

O alta modificare adusa de actul normativ consta in schimbarea procedurii de evaluare si selectionare a proiectelor cinematografice. Componenta comisiilor de selectie a proiectelor cinematografice se va stabili prin decizia directorului general al Centrului National al Cinematografiei, dupa consultarea uniunilor si asociatiilor din domeniul industriei cinematografice.

In prezent, componenta comisiilor de selectie a proiectelor cinematografice se stabileste prin ordin al ministrului Culturii si Cultelor, dupa consultarea uniunilor si asociatiilor din domeniul industriei cinematografice.

Totodata, actul normativ delimiteaza categoriile de proiecte de film selectionate in functie de ordinea descrescatoare a punctajului final obtinut, pe liste separate. Aceste liste sunt stabilite pentru mai multe categorii de filme – de fictiune de lung metraj; de fictiune de lung metraj, de debut; de scurt metraj de fictiune; documentare; de animatie -, cat si pentru proiecte selectionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect.

Legislatia in vigoare precizeaza ca organizarea concursului de proiecte cinematografice se anunta prin mijloacele de informare in masa, prin publicarea in cel putin trei ziare cu acoperire nationala, prin publicare pe site si prin afisare la sediul Centrului National al Cinematografiei, cu cel putin 30 de zile inainte de data limita de depunere a dosarelor de concurs. La data anuntarii publice a concursului, Centrul National al Cinematografiei va comunica si valoarea totala a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune de concurs.

Potrivit Ordonantei de urgenta adoptate de Guvern, din totalul fondurilor se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de fictiune, de debut, minimum 5% pentru filmele de scurt metraj de fictiune, minimum 10% pentru filmele documentare si minimum 10% pentru filmele de animatie.