primaria giurgiu.jpgMunicipiul Giurgiu va asimila şi va promova o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni ar duce la ratarea de oportunităţi şi la consumarea iraţională de resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când există o coordonare la nivel strategic.

Strategia de dezvoltare a municipiului Giurgiu va cuprinde drept obiectiv prioritar modernizarea drumurilor, pentru a asigura o infrastructură de transport echilibrată, la standarde europene. În felul acesta va creşte accesibilitatea, vor spori oportunităţile de afaceri şi se vor îmbunătăţi calitatea, eficienţa şi viteza serviciilor de transport, va creşte volumul traficului de marfă şi pasageri în condiţii de protecţie a mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei.

Conectarea municipiului la obiective moderne de infrastructură va conduce la creşterea accesibilităţii şi la sporirea siguranţei circulaţiei, a gradului de confort al călătoriilor şi la fluidizarea traficului urban.

Reabilitarea şi dezvoltarea reţelei de drumuri publice a fost şi este în continuare o prioritate a politicii economice, drumurile reprezentând cel mai utilizat mod de transport, contribuind la creşterea gradului de accesibilitate la nivel regional şi local. Tranzitul prin Giurgiu cât şi pe drumurile de centură va trebui să aducă prosperitate locuitorilor săi prin activităţi de comerţ, productive şi de servicii suport .

Procesul de modernizare a serviciilor publice, de sănătate, transport, edilitare, de siguranţa cetăţeanului, pentru a crea un mediu stabil şi de încredere pentru populaţia judeţului, este un obiectiv prioritar al strategiei de dezvoltare urbană care urmăreşte canalizarea eforturilor administraţiei către satisfacerea nevoilor cetăţenilor, către creşterea calităţii vieţii, păstrarea identităţii locale, dar şi pregătirea comunităţii pentru generaţiile viitoare.

Oferirea de servicii publice de calitate cetăţenilor municipiului, prin întărirea capacităţii administrative necesare pentru consolidarea autonomiei financiare şi administrative, perfecţionarea managementului în administraţia locală şi pentru dezvoltarea spaţiului economico-social are drept scop creşterea nivelului de trai al cetăţenilor oraşului. Beneficiarul final, cel pentru care se realizează întreg acest demers, este reprezentat de cetăţenii municipiului Giurgiu, obiectivul principal fiind creşterea nivelului de trai.

Municipiul Giurgiu trebuie să devină un spaţiu cheie al comerţului sud est – european cu infrastructură şi servicii conexe de prim rang valorificând calitatea de nod de transport regional. Giurgiu va fi atractiv prin crearea unui mediu social incluziv, prin creşterea calităţii vieţii printr-o transformare economică de succes, prin consolidarea mediului antreprenorial, prin diversificare şi dezvoltare durabilă.

Una dintre cele mai importante pârghii de dezvoltare pe care poate miza municipiul Giurgiu este exploatarea avantajului de intersecţie pe teritoriul municipiului a unei reţele complexe de transport, constituită din drumuri naţionale şi internaţionale. Investiţiile în infrastructura de transport, pe cale rutieră, navală, aeriană si feroviară constituie premise fundamentale pentru fructificarea statutului de municipiu de tranzit în sudul României. Tranzitul prin Giurgiu trebuie să aducă prosperitate locuitorilor săi prin activităţi de comerţ, activitati productive şi activitati de servicii suport pentru zona sudică a României. Situaţia din teritoriu arată însă o stare precară a infrastructurii, care în prezent stopează atragerea investitorilor în municipiu. Problemele analizate şi care trebuie soluţionate simultan cuprind aproape tot arealul municipiului.

Obiectivul general al PIDU constă în reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea siguranţei locuitorilor municipiului în zona de acţiune urbană, iar obiectivele specifice prevăd:
– modernizarea şi extinderea şoselei de centură din municipiul Giurgiu
– reabilitarea străzilor şi trotuarelor din municipiul Giurgiu
– instalarea unui sistem de supraveghere stradală

În vederea finanţării pe POR, PIDU propune 5 proiecte, din care 4 pe componenta de infrastructură rutieră şi unul pe componenta de infrastructură socială, şi anume:

Proiectul 1: “Realizarea unui pasaj denivelat la intersectia cu calea ferată internaţională Giurgiu Nord – Ruse şi reabilitarea drumului de centură dintre pasaj şi DN5 Giurgiu-Nord”

– Reabilitare, modernizare a 1,1 km drum pe 4 benzi şi realizare rampe pasaj

– Construire pasaj

Valoare totală a investiţiei: 15.116.279 euro, reprezentând 65.000.000 lei

Valoare nerambursabilă: 13.348.837 euro, echivalent a 53.100.000 lei

Durata de realizare: 24 luni

Proiectul 2: „Modernizarea drumului de centură ramura Nord – Vest, de la Penitenciar, Şos. Ghizdarului, Şos. Alexandriei, Şos. Sloboziei şi drumul P1-P2”

– Realizare a 10,65 km. drum

– Construire pod şi două podeţe

Valoare totală a investiţiei: 12.697.675 euro, reprezentând 54.600.000 lei

Valoare nerambursabilă: 10.073.488 euro, echivalent a 43.316.000 lei

Proiectul 3: „Modernizarea şi reabilitarea drumului de legatură DN5 Bucureşti-Giurgiu, DJ507 Giurgiu – Oinacu şi Drum centură Sud din municipiul Giurgiu”

– Realizare a 3,2 km. drum pe 4 benzi

– Realizare două sensuri giratorii

Valoarea totală a investiţiei: 9.500.000 euro , reprezentând 40.850.000lei

Valoare nerambursabilă: 7.558.139 euro, echivalent a 32.500.000 lei

Durata de realizare: 12 luni

Proiectul 4: „Reabilitarea şi modernizarea unor reţele de străzi din municipiul Giurgiu”

– Reabilitarea si modernizarea covorului asfaltic pe 41 de străzi cu o lungime totală de 12.531 m.

– Amenajarea a 17.997 mp trotuare din dale behaton

– Inlocuirea capacelor de canal

Valoarea totală a investiţiei: 6.046.512 euro, reprezentând 26.000.000lei

Valoare nerambursabilă: 4.802.325 euro, echivalent a 20.650.000 lei

Durata de realizare: 24 luni

Proiectul 5: „Achiziţionarea şi amplasarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere în Municipiul Giurgiu”

– Achiziţionarea a 53 de camere de supraveghere video şi montarea lor în 43 de locaţii

– Amenajare dispecerat de monitorizare în cadrul Poliţiei Comunitare Giurgiu

Valoarea totală a investiţiei: 400.000 euro, reprezentând 1.720.000lei

Valoare nerambursabilă: 329.302 euro, echivalent a 1.416.000 lei

Durata de realizare: 6 luni

În vederea informării publicului larg în legatură cu procesul de elaborare a Planului integrat aferent znei de dezvoltare urbană Giurgiu, Planul integrat de Dezvoltare Urbană a fost postat pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului www.primaria-giurgiu.ro

A fost demarată de asemenea o campanie de informare prin articole de presă, radio, TV, iar la avizierul Primăriei vor fi postate afişe cu informaţii în legatură cu procesul de elaborare a Planului, precum şi cu invitaţia de a consulta pagina de web a Primariei Municipiului Giurgiu pentru a vizualiza obiectivele strategice, priorităţile şi proiectele individuale aferente Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Giurgiu.

Intenţia PMG este ca municipiul Giurgiu să devină un spaţiu cheie al comerţului sud-est european, cu o infrastructură şi servicii conexe de prim rang, valorificând calitatea de nod de transport regional. Cu alte cuvinte, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi, cu autorităţi locale deschise, cu cetăţeni activi şi o comunitate de afaceri dinamică.