La nivelul Institutului Național de Administrație (INA) se află în implementare proiectul „Întărirea capacității INA privind dezvoltarea de studii/ analize cu impact asupra sistemului de formare profesională în administrația publică”, Cod SIPOCA 617, Cod MySMIS 127558. Una dintre activitățile proiectului constă în elaborarea unui studiu privind funcția de mentor și activitatea de mentorat în administrația publică.

Studiul este dezvoltat cu sprijinul Grupului Băncii Mondiale și va urmări următoarele aspecte: inventarierea modelelor din administraţia publică europeană în care funcţionează activitatea de mentorat, identificarea principalelor caracteristici ale acestora şi a celor mai bune practici, analiza modului în care va fi introdusă funcţia de mentor şi activitatea de mentorat în administraţia publică din România, modalităţile de adaptare a celor mai bune practici europene la specificul administraţiei publice româneşti, definirea rolului şi a funcţiilor pe care le vor îndeplini mentorii. Studiul este necesar pentru a se putea dezvolta un program de formare specializată, care să raspundă unor nevoi reale existente în administraţia publică, să identifice care ar fi acele module de formare necesare pentru un astfel de grup ţintă, cât şi ce metode de formare se pot utiliza, astfel încât să fie realizate competenţele propuse. Totodată, studiul va releva şi numărul necesar de persoane care au nevoie de formare în acest domeniu, nou pentru administraţia publică.

Una dintre etapele studiului constă în aplicarea unui chestionar, adresat personalului de conducere din cadrul administrației publice din România, care are ca scop identificarea nevoilor instituționale și individuale de dezvoltare ce ar trebui acoperite printr-un astfel de program de mentorat. Chestionarul poate fi completat accesând link-ul: https://tinyurl.com/mentorRO, în perioada 07-21 septembrie 2021.

Proiectul este implementat de Institutul Național de Administrație, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului (SGG), Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) și beneficiază de asistență tehnică din partea Grupului Băncii Mondiale. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, valoarea totală a proiectului este de 6.601.181,75 lei, durata acestuia fiind de 37 de luni.

Informații suplimentare despre proiect pot fi consultate pe pagina web a INA, www.ina.gov.ro, secțiunea Proiecte/ Proiecte în implementare.