Cheltuielile cu personalul bugetar vor fi diminuate cu 15,5% lunar in perioada octombrie – decembrie

Institutiile publice au obligatia de a diminua cheltuielile de personal in medie cu 15,5% lunar, aplicand, la alegere, unele masuri, printre care cea privind acordarea a pana la zece zile lucratoare fara plata in lunile octombrie – decembrie 2009, potrivit formei finale a proiectului privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, precum si rationalizarea cheltuielilor.

“In vederea incadrarii in constrangerile bugetare determinate de situatia de criza economica, in perioada octombrie – decembrie 2009, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare, au obligatia de a diminua cheltuielile de personal, in medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia din urmatoarele masuri: (…) zile libere fara plata pentru o perioada de pana la 10 zile lucratoare; sa reduca programul de lucru; sa dispuna o masura ce combina alternativele prevazute sau printr-o alta masura cu efect echivalent”, se arata in documentul publicat pe site-ul Guvernului.

Totodata, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a-si organiza activitatea, astfel incat sa asigure continuitatea serviciilor de interes public, iar modalitatea de aplicare a masurilor prevazute se stabileste cu acordul salariatului, dupa consultarea organizatiilor sindicale sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. “In lipsa acordului sau in cazul in care, urmare optiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul si numarul de 6 zile libere, precum si reducerea programului se stabilesc de conducatorul institutiei publice, astfel incat sa nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere intr-o luna, iar diminuarea salariului sa nu depaseasca nivelul prevazut (de 15,5% – n.r.)”, se precizeaza in proiectul de lege.

Angajatorul nu poate acorda, insa, zilele libere de sarbatorile legale, iar zilele libere sau, dupa caz, reducerea programului de lucru nu afecteaza durata concediului de odihna anual si sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv in specialitate, efectiva. Salariatul beneficiaza in aceasta perioada de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decat cele salariale. Pentru personalul militar din institutiile din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, masura privind acordarea unui concediu fara plata se aplica pentru pana la 14 zile calendaristice, se precizeaza in proiectul de lege pe care Guvernul isi va asuma raspunderea. “Prin derogare de la prevederile art.119 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite acordate pana la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal in cursul anului 2009, si pana la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentara prestata in anul 2010”, se mai arata in document.

Prima de care beneficiaza angajatii la plecarea in concediu, aferenta anului 2009, poate fi platita de ordonatorii de credite ai autoritatilor si institutiilor publice pana la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitata. Proiectul de lege privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International va ajunge luni in Parlament, urmand ca Birourile Permanente reunite ale celor doua Camere sa stabileasca un calendar al asumarii raspunderii de catre Guvern.