Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) şi-a dat, pe 17 ianuarie, acordul de principiu pentru ca în planul de reorganizare al RADET Bucureşti să fie inclusă transformarea regiei în societate pe acţiuni, sub denumirea RADET SA, cu acţionar unic municipiul Bucureşti.

Astfel, consilierii au aprobat, de principiu, setul de acţiuni consecutive ce vor fi incluse de către de către administratorul special în planul de reorganizare al RADET Bucureşti: transformarea regiei în societate pe acţiuni, sub denumirea RADET SA, cu acţionar unic municipiul Bucureşti; atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică, activităţile de transport, distribuţie şi furnizare; fuziunea prin absorbţie a ELCEN SA (societate absorbită) de către RADET SA (societate absorbantă); acoperirea de către RADET SA, într-o proporţie cât mai mare, a datoriilor debitorului înscrise în tabelul definitiv al acestuia; închiderea procedurii de reorganizare judiciară în maximum şase luni de la fuziune prin încheierea de acorduri cu toţi creditorii.

Cătălin Deaconescu (PNL) a apreciat că cele cinci măsuri recomandate „nu au logică” din punct de vedere al ordinii propuse. „Eu nu am văzut până acum ca debitorul să înghită societatea la care este dator. Poate se va întâmpla după ce Elcen va înghiţi vreo două-trei bănci şi pe Distrigaz şi pe Transgaz şi pe ceilalţi la care mai are datorii. Şi nu în ultimul rând: ANAF. Nu avem aici niciun fel de termen. Iar cel puţin la punctul doi: atribuirea directă a contractului de delegare – să ne asumăm noi chiar şi de principiu, astăzi, lucrul acesta – mi se pare total deplasat. Atunci când vom avea un studiu de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de distribuţie şi transport de energie termică, atunci vom discuta despre asta”, a declarat el.

Administratorul public al Capitalei, Sorin Chiriţă, a precizat că paşii incluşi în proiect sunt propuşi de către administratorul special şi de către administratorul judiciar al RADET, fiind discutaţi în prealabil cu administratorul special şi administratorul judiciar al ELCEN, dar şi cu creditorii RADET şi ELCEN. „Nu există un plan de reorganizare a RADET fără a ţine cont de ELCEN. Este evident că avem nevoie ca, împreună, cele două entităţi intrate împreună în insolvenţă să iasă din insolvenţă. Acordul de principiu se referă pur şi simplu la acţiuni, la măsuri propuse de către cei doi”, a menţionat el.

Gheorghe Piperea, administratorul judiciar al RADET, l-a contrazis pe Deaconescu în ce priveşte dificultatea înglobării unei societăţi debitoare de către societatea creditoare. „Este o chestiune curentă, obişnuită. Este una din modalităţile care se practică, pentru o reorganizare judiciară de succes. Şi nici nu s-ar putea altfel, pentru că unul dintre paşii esenţiali pe care îi votaţi azi este transformarea regiei autonome în societate pe acţiuni. Ca să facem asta, avem nevoie ca această societate pe acţiuni să aibă un capital pozitiv. În momentul de faţă, capitalul RADET este negativ. Este atât de negativ, încât se poate cifra. Este minus 3,7 miliarde de lei. Ca să se poate ajunge la un capital pozitiv, fără ca primăria să plătească 75% din bugetul anual pentru a face acest capital pozitiv, este nevoie ca acest pas, al transformării în societate pe acţiuni, să fie urmat imediat de ştergerea în plan a acestei datorii”, a precizat Piperea. AGERPRES