Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a adoptat, în şedinţa de pe 14 iunie, un proiect de hotărâre care prevede înfiinţarea Administraţiei Clădiri Rezidenţiale şi Administrative.
Potrivit raportului de specialitate al proiectului, aceasta va avea ca obiect de activitate: iniţierea, organizarea şi derularea de acţiuni pentru realizarea lucrărilor de investiţii pentru clădiri rezidenţiale şi administrative, respectiv expertizarea tehnică, studii de prefezabilitate şi fezabilitate, proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii; programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea, executarea, decontarea şi recepţia lucrărilor de construcţii (clădiri rezidenţiale şi administrative), în condiţiile şi cu respectarea legislaţiei în domeniu; planificarea, contractarea şi monitorizarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere, igienizare, mentenanţă a clădirilor administrative şi rezidenţiale. Proiectul a fost adoptat cu 28 de voturi ”pentru”, opt ”împotrivă” şi patru abţineri.
Administraţia Clădiri Rezidenţiale şi Administrative va fi un serviciu public de interes local al Municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, potrivit proiectului de hotărâre adoptat. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Administraţiei Clădiri Rezidenţiale şi Administrative se va face de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, din venituri proprii, precum şi, după caz, din fonduri de la bugetul de stat şi fonduri europene. Sediul administrativ va fi în b-dul Regina Elisabeta nr. 47.
„Se aprobă organigrama, cu un număr total de 16 posturi, din care 1 post de conducere (10 funcţii publice, din care o funcţie publică de conducere şi 6 funcţii de natură contractuală), statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Clădiri Rezidenţiale şi Administrative”, se precizează în proiectul adoptat.
Conform acestuia, se reduce numărul total de posturi ale Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti de la 484 de posturi la 475 prin desfiinţarea de posturi vacante de execuţie. Se reduce numărul total de posturi ale Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane de la 366 la 359, prin desfiinţarea de posturi vacante de execuţie, prevede proiectul.
„Propunerea de înfiinţare a Administraţiei Clădiri Rezidenţiale şi Administrative ţine cont de faptul că, la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, există în prezent o structură cu atribuţii mult mai generale, axate pe strategia programului de investiţii, nefiind specializată pe acest segment de activitate, care este foarte complex”, se arată în raportul de specialitate. AGERPRES