Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a aprobat, în şedinţa de joi, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Coordonator Sector 5. Proiectul a fost adoptat cu 31 de voturi pentru, 17 împotrivă şi două abţineri.

„Este prima documentaţie coordonatoare pentru Sectorul 5 elaborată de prin 1984, când a fost adoptat Decretul pentru detaliile de sistematizare ale Municipiului Bucureşti. (…) Se împlinesc mai bine de 35 ani de când această importantă parte a municipiului a fost lăsată practic într-o dezvoltare necoordonată (…) Scopul acestui PUZ e în primul şi în primul rând evitarea, poate în ultimul moment, a enclavizării Sectorului 5 (…) şi refacerea unităţii dintre această importantă parte a Bucureştiului şi restul oraşului”, a declarat în şedinţa CGMB Ştefan Dumitraşcu, arhitect şef în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti.

Potrivit acestuia, în 35 de ani, Sectorul 5 a devenit „un fel de paria, un fel de exemplu a cum nu trebuie să se segrege şi să se izoleze o bucată din teritoriul Capitalei”. „A devenit un exemplu negativ de eterogenitate în ceea ce priveşte abordarea urbanistică şi arhitecturală a unei Capitale. Toate reglementările pe care le vizează acest PUZ sunt în direcţia readucerii sectorului 5 lângă celelalte sectoare ale Municipiului Bucureşti (…). Vă rog să analizaţi cu mare atenţie această documentaţie şi oportunitatea votării ei, pentru că reprezintă o şansă pentru Sectorul 5 pe care o primeşte astăzi, prin votul dumneavoastră şi poate atrage în viitorul apropiat şi mediu banii, fondurile publice şi private necesare pentru readucerea Sectorului 5 în mijlocul Bucureştiului, unde-i este locul”, le-a spus Dumitraşcu consilierilor generali.

Stelian Bujduveanu, consilier municipal PNL, a menţionat că grupul PNL nu poate susţine acest proiect, pentru că are diferite lacune, cum ar fi „lipsa spaţiilor verzi”.

Alexandru Gâdiuţă, consilier municipal USR, a declarat că PUZ-ul Coordonator Sector 5 are „probleme de oportunitate şi de legalitate”. „Sectorul 5 va fi o Cenuşăreasă a Bucureştiului (…), calculul spaţiului verde pe cap de locuitor porneşte de la premise false în acest document. Definirea spaţiului verde se face în neconformitate cu legea şi pentru un număr redus al locuitorilor faţă de situaţia reală”, a spus Alexandru Gâdiuţă.

Ştefan Dumitraşcu a menţionat că în PUZ Sector 5 sunt prevăzute 36 de parcuri noi atât pe terenuri aflate în domeniul public, cât şi pe suprafeţe care vor face în timp obiectul exproprierii pentru utilitate publică, acestea totalizând 155 de hectare.

„Faţă de reglementarea anterioară, conform PUG al Municipiului Bucureşti şi tuturor documentelor existente atât la nivelul Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei, cât şi Agenţiei Naţionale de Mediu, care a avizat favorabil această documentaţie, faţă de 24 mp de spaţiu verde aferent fiecărui locuitor, în PUZ Sector 5 se propun 27,49 mp per locuitor al acestui sector”, a adăugat arhitectul şef. AGERPRES